INFORMACJE LUBELSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

 

Wynik wyborów do OL PTK w dniu 23.09.2011

Przewodniczącym OL PTK został dr hab.n.med. Andrzej Tomaszewski (Klinika
Kardiologii UM w Lublinie).

Przewodniczącym - Elektem OL PTK został prof.dr hab.n.med. Jarosław Wójcik
(Klinika Kardiologii UM w Lublinie).

Członkami Zarządu OL PTK zostali:
1. prof.dr hab.n.med. Janusz Stążka (Klinika Kardiochirurgii UM w Lublinie)
2. dr n.med. Marek Prasał (Klinika Kardiologii UM w Lublinie)
3. Prof.dr hab.n.med. Andrzej Kutarski (Klinika Kardiologii UM w Lublinie)
4. dr n.med. Jerzy Przegaliński (Klinika Kardiologii UM w Lublinie)
5. dr n.med. Piotr Waciński (Klinika Kardiologii UM w Lublinie)

Członkami Komisji Rewizyjnej OL PTK zostali:
1. dr n.med. Janusz Kudlicki (Klinika Kardiologii UM w Lublinie)
2. dr n.med. Bogdan Łakomski (Klinika Kardiologii UM w Lublinie)
3. dr n.med. Tomasz Zapolski (Klinika Kardiologii UM w Lublinie)

 

Wybory do zarządu oddziału

W dniu 19 grudnia 2009 odbyły się wybory w Oddziale Lubelskim PTK.
Zarząd >>>
Komisja Rewizyjna >>>
Kontakt >>>

 

 

Wybory do zarządu oddziału

W dniu 12 grudnia zostrał wybrany nowy zarząd. Więcej szczegółów w sekcji "Zarząd" i "Komisja Rewizyjna"
dodano: 2005-12-20 by AKU

 

Lubelskie konferencje kardiologiczne 2007
(informacje / propozycje wstępne ustalenia z zebrania Zarządu OL PTK w dni 16 grudnia 2006)

aktualne / stale aktualizowane informacje: www.ptkardio.lublin.pl
27 01 2007 (sobota) Konferencja Krajowego Nadzoru Specjalistycznego. Aktualne standardy postępowania w Kardiologii. Lublin, Hotel Mercure-Unia
30-31 marca 2007 (pt./sobota) EDUKACYJNE  WARSZTATY  ECHOKARDIOGRAFICZNE Nałęczów. Kurs Sekcji Echokardiografii PTK. Patronat: LO PTK
27 kwietnia (piątek) 2007 Kardiologia i sztuka. Konferencja Oddziału Kardiologii WSS w Lublinie; organizacja: dr n. med. W. Rumiński. Patronat: LO PTK
12 maja 2-007 (sobota)(termin prawdopodobny) XVII Jubileuszowa Warszawska Konferencja Kardiologiczna "KARDIOLOGIA ŚWIATOWA". Sesja Wyjazdowa. Lublin, Filharmonia Lubelska. Organizacja: Warszawa - prof. L. Ceremurzyński Lublin - prof. T Widomska-Czekajska.
18-19 maja 2007 (piątek-sobota) II LUBELSKIE SPOTKANIA KARDIOTOKSYKOLOGICZNEKonferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Toksykologii Klinicznej P T L oraz Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie; organizacja: dr n. med. Hanna Lewandowska-Stanek). Patronat / współpraca: OL PTK.
18-19 maja 2007(piątek-sobota) EDUKACYJNE  WARSZTATY  ECHOKARDIOGRAFICZNE Nałęczów. Kurs Sekcji Echokardiografii PTK. Patronat LO PTK
15-17 czerwca 2007 (piątek-niedziela) IV Lubelska Konferencja Kardiologii InwazyjnejPowikłania Zabiegów Interwencyjnych : Zapobieganie i LeczenieKazimierz Dolny. Organizator: dr hab. n. med. J. Wójcik
... czerwca (sobota) 2007 godz. 10:00 Relacje interpersonalne - aspekt duchowy. Lublin. Konferencja Oddziału Lubelskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz LO PTK - dr n. med. Janusz Dubejko
28-30 czerwca 2007 (czwartek-sobota) Polsko-Ukraińska Konferencja Kardiochirurgiczna. Lublin, Collegium Maius.
Lipiec-sierpień Przerwa wakacyjna J
16 września (niedziela) Światowy Dzień Serca - Nałęczów. Impreza LO PTK. Organizator: dr n. med. B. Olszewska
29 września 2007 (sobota)nadal tylko propozycja ... Konferencja LO PTK "Pozawieńcowa kardiologia interwencyjna" - propozycja (?) J. Wójcik
12 października 2007 (piątek)(termin orientacyjny; dokładny termin zostanie podany) Postępy w rehabilitacji kardiologicznej. Konferencja LO PTK Nałęczów. Organizator: prof. dr hab. n. med. A. Wysokiński
20 października 2007 godz. 10:00 (sobota) Zawał Serca. Konferencja Oddziału Kardiologii WSS w Lublinie; orhanizator: dr n. med. W. Rumiński. PATRONAT LO PTK
... października (sobota) 2007 godz. 10:00(dokładny termin zostanie podany) Aktualne problemy kardiodiabetologii. Pałac w Kozłówce. Konferencja Oddziału Internistyczno - Kardiologicznego Szpitala w Lubartowie. Organizacja: dr n. med. A. Gieroba. Patronat LO PTK
... listopada (sobota) 2007 godz. 10:00 (dokładny termin zostanie podany) Ostre zespoły wieńcowe teoria / zalecenia a rzeczywistość w województwie lubelskim. Lublin. Konferencja OL PTK. Organizacja: prof. dr hab. n. med. T. Widomska-Czekajska
17 listopada 07 (sobota) Temat do uzgodnienia Zamość. Stara Elektrownia. Konferencja Oddziału Kardiologii SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Organizacja: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok. Patronat / współpraca OL PTK
22-23 listopada 2007 EDUKACYJNE  WARSZTATY  ECHOKARDIOGRAFICZNE Nałęczów. Kurs Sekcji Echokardiografii PTK. Patronat LO PTK.
8 grudnia 2007 (sobota) Postępy w echokardiografii. Lublin. Konferencja LO PTK Organizator: dr n. med. A. Tomaszewski
15 grudnia 2007 (sobota) Zebranie Zarządu LO PTK

 

dodano: 2005-06-21 by AKU

 

Działalność LO PTK w 2005 roku

Zamieściliśmy sprawozdanie z działalności LO PTK w roku 2006.

dodano: 2005-06-21 by AKU

 

Działalność LO PTK w 2005 roku

Zamieściliśmy sprawozdanie z działalności LO PTK w roku 2005. Szczegóły>>>

dodano: 2005-06-21 by AKU

 

Aktualizacja danych w bazie członków PTK

Zarząd PTK rozlosuje 700 darmowych egzemplarzy podręcznika "ESC Textbook of Cardiovascular Medicine" dla członków PTK, którzy zalogują się w bazie danych PTK i zweryfikują swoje dane, w tym adres.

Więcej >>>

dodano: 2005-06-21 by AKU

 

Komunikat Przewodniczącego LO PTK

Przechodzimy sukcesywnie na elektroniczne przekazywanie informacji o konferencjach.

Prośba o nadsyłanie adresów e-mailowych !!! Szczegóły w liście. 

 

List od Przewodniczącego LO PTK >>>
dodano: 2005-06-04 by AKU

 

Większa swoboda dla Oddziałów PTK w zakresie gospodarowania finansami
Podczas Posiedzenia Zarządu Głównego PTK w dniu 8 listopada 2005 Zarząd Główny PTK przegłosowano (jako wstęp do decentralizacji i liberalizacji zasad gospodarowania finansami) uchwałę, o upoważnieniach dla Zarządów Oddziałów; daje ona im prawo samodzielnego zarządzania, m.in. wydatkami ze swoich subkont do wysokości 250 tys. zł. rocznie, na realizowane cele statutowe PTK.
dodano: 2005-11-27 by AKU

 

POWSTAŁA BAZA DANYCH CZŁONKÓW PTK
Istnieje i działa elektroniczna Baza Danych Członków PTK

http://www.activeweb.pl/wwwi2/

Po zalogowaniu się* każdy Członek LO PTK ma możliwość edycji (poprawki, uzupełnienia) swoich danych (miejsce pracy, stopnie, tytuły specjalizacje, adres, e-mail itp.) oraz możliwość zobaczenia aktualnego stanu swoich opłat członkowskich. Możliwość edycji informacji o dokonanych wpłatach składek członkowskich posiada jedynie Skarbnik Oddziału PTK.

* indywidualne hasło służące logowaniu się do bazy Członkowie mogą otrzymać przy Stoliku Zarządu podczas każdej konferencji organizowanej przez Lubelski Zarząd PTK. Tam też można (trzeba) opłacać składki członkowskie. Wysokość składek członkowskich na naszej stronie internetowej (SZYBKIE MENU / Informacje LO PTK)

dodano: 2005-10-12 by AKU

 

Legitymacje
Lista osób, których legitymacje członkowskie ESS/PTK otrzymaliśmy niedawno. W grupie tej znajdują się osoby zalegające z opłatami członkowskimi. Legitymacje będzie można odebrać - uzupełniając jednocześnie zaległe opłaty członkowskie - podczas konferencji organizowanych przez LO PTK

LISTA>>>

...

 

Stawki Składek Członkowskich PTK
•30 PLN - dla pielę gniarek
•50 PLN - dla lekarzy
•80 PLN - dla lekarzy ze specjalizacją (kardiologów)

Dla aktualnych członków PTK nowe składki obowiązują od 2006 roku. Od nowo przyjmowanych członków prosimy pobiera składki według nowych ustaleń

Podstawa>>>

...