LUBELSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO 

 

Zarząd

W dniu 27.09.2011 r. ukonstytuował się Zarząd Oddziału Lubelskiego PTK w składzie:

Przewodniczący OL PTK : Dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski (Klinika Kardiologii LUM)
Przewodniczący ustępujący : Prof.dr hab. n.med. Andrzej Wysokiński (Klinika Kardiologii LUM)
Przewodniczący- Elekt OL PTK: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Wójcik (Klinika Kardiologii LUM)

Członkowie Zarządu OL PTK:
1. Dr n. med. Piotr Waciński - sekretarz (Klinika Kardiologii LUM)
2. Dr n. med. Marek Prasał - skarbnik (Klinika Kardiologii LUM)
3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Klinika Kardiologii LUM)
4. Prof. dr hab. n. med. Janusz Stążka (Klinika Kardiochirurgii LUM)
5. Dr n. med. Jerzy Przegaliński (Klinika Kardiologii LUM)

Członkowie Komisji Rewizyjnej OL PTK :
1. Dr n.med. Janusz Kudlicki -przewodniczący
2. Dr n.med. Bogdan Łakomski
3. Dr n.med. Tomasz Zapolski