LUBELSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO 

 

Kontakt

Siedziba Zarządu:
Katedra i Klinika Kardiologii UM Lublin
ul. Dr K. Jaczewskiego 8 20-090 Lublin
Tel. / Fax: 081 724 41 51 (sekretariat Kliniki)

Przewodniczący Zarządu OL PTK - dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski: tel. kom.: 48 602 316 832; e-mail: ajtom@wp.pl 
Przewodniczący - Elekt OL PTK - prof. dr hab. n. med. Jarosław Wójcik: tel. kom.: 0 509 33 48 00; e-mail: jkwojcik@wp.pl
Przewodniczący ustępujący : Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński (Klinika Kardiologii LUM). Tel. / Fax: 081 724 41 51 a.wysokinski@umlub.pl

Sekretarz Zarządu: dr n. med. Piotr Waciński tel.: 48 602 760 465; e-mail: piotr.wacinski@onet.pl 

Skarbnik OL PTK: dr n. med. Marek Prasał: tel. (dom): +48 81 742 87 13; e-mail: mareczekok@wp.pl 

Pozostali Członkowie Zarządu OL PTK:

prof. dr hab. n. med. Janusz Stążka: tel.: +48 81 724 45 29 / +48 81 724 43 92; Fax. +4881-724 45 30; e-mail: stazkaj@resetnet.pl ; kardiochirurgia@umlub.pl 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski: tel. +48 501 35 23 05; +48 81 742 87 47; e-mail: a_kutarski@yahoo.com
dr n. med. Jerzy Przegaliński: tel. kom.: +48 601 76 00 06; e-mail: drprzegalinski@wp.pl 

Bank i numer konta:
ING Bank Śląski SA
nr konta: 29 1050 1025 1000 0023 3697 8081