Plan konferencji regionalnych organizowanych lub współorganizowanych w 2008 przez OL PTK

Więcej o eventach: www.ptkardio.lublin.pl

Kontakt e-mailowy: 

a_kutarski@yahoo.com
zarzad@ptkardio.lublin.pl
Tel / fax: 0 81 842 87 47; 0 501 35 23 05 (Andrzej Kutarski)

 

tytuł/temat konferencji

miejsce

data

organizator

Uwagi

Postępy w leczeniu zaburzeń rytmu serca

Lublin

5.04.2008

Konf. OL PTK; organizator
prof. Andrzej Kutarski

Konferencja dla kardiologów i lekarzy POZ.

X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii

Lublin

30-31 05 2008

Sekcja Echokardiografii PTK

współudział: Sekcja Rytmu Serca PTK;
współudział: OL PTK

Wiodący temat: Echokardiografia w stymulacji serca

X-lecie Kliniki Kardiochirurgii;

Lubelskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Lublin

7.06.2008

Klinika Kardiochirurgii AM w Lublinie

współorganizacja OL PTK

Tematyka konferencji jeszcze nie jest ustalona

Centralne Obchody Światowego Dnia Serca 2008 w Zamościu

Zamość

28.09.2008

współorganizacja OL PTK

Bardzo dużą impreza edukacyjna adresowana do całego społeczeństwa

Postępy Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Lublin

25.10.2008

Konf. OL PTK;
org.: dr Janusz Kudlicki

Tematyka konferencji jeszcze nie jest ustalona

Niefarmakologiczne metody leczenia niewydolności krążenia

Lublin

22 11 2008

Konf OL PTK;

org.: prof. Andrzej Kutarski

dr Piotr Ruciński

Konferencja dla kardiologów i lekarzy POZ

 Konferencje, co do których nie ustalono jeszcze dokładnego terminu

  1. Konferencja "Rehabilitacja Kardiologiczna" - organizacja: Klinika Kardiologii AM w Lublinie (prof. Andrzej Wysokiński), Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie, współorganizacja OLPTK [jesień 2008]
  2. 2. Konferencja "Ostre Zespoły Wieńcowe" - prawdopodobnie pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego [jesień 2008]
dodano: 2008-01-20 by AKU