SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI LUBELSKIEGO ODDZIAŁU PTK ZA ROK 2005

 

Aktualna Liczba Członków (dane z dnia 25 08 2006): 194
Sporządzający Raport : Imię ANDRZEJ Nazwisko: KUTARSKI
Funkcja w Oddziale: Przewodniczący LO PTK
Liczba cyklicznych zebrań Oddziału w roku 2005: 8 regionalnych + 3 ogólnopolskie
Przeciętna liczba uczestników zebrań: około 100 osób

Aktywności specjalne organizowane/współorganizowane przez Oddział:

Rodzaj imprezy/aktywności** Tytuł i miejsce imprezy Data Imprezy Przybliżona liczba uczestników Organizowano wspólnie z
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Impreza edukacyjna;(regionalna)
Postępy w leczeniu niewydolności serca
Hotel Mercure – Unia Lublin
19 marca 2005 90 Tylko LO PTK
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ;Impreza edukacyjna;(regionalna) Postępy i nowości w intensywnej opiece kardiologicznej;Hotel Mercure-Unia Lublin 16 kwietnia 2005 80 Tylko LO PTK
Trzydniowe ogólnopolskie warsztaty z Terapii resynchronizującej;Impreza edukacyjna z elementami naukowymi;ogólnopolska) Elektrostymulacja Resynchronizująca Serca (CRT) - Aspekty Praktyczne;Koszalin - Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie / Hotel Meduza w Mielnie 18-20 maja 2005 56 Oddziałem Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Konferencja naukowo-szkoleniowa;Impreza edukacyjna;(regionalna); OZW – Czy możemy być bardziej skuteczni?;Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej w Lublinie 7 czerwca 2005 r 120 Kliniką Kardiologii AM w Lublinie
Całodzienna publiczna impreza edukacyjna;z elementami edukacyjnymi i popularno-naukowymi;(regionalna) Obchody ŚWIATOWEGO DNIA SERCA pod hasłem „Zdrowe serce, zdrowa sylwetka”;Nałęczów 18 września 2005 r. około 200 Tylko LO PTK
Ogólnopolski kurs z zakresu elektroterapii i farmakoterapii przedsionkowych zaburzeń rytmu;Trzydniowe sympozjum naukowe z elementami edukacyjnymi;ogólnopolska Stymulacja (i farmakoterapia); w arytmiach przedsionkowych;Kurs dla zaawansowanych.;Zespół Pałacowo – Parkowy w Baranowie Sandomierskim 19-21 października 2005 95 Tylko LO PTK;(13,5 pkt dydakt. PTK)
Konferencja naukowo-szkoleniowa;Impreza edukacyjna;(regionalna) Wybrane problemy rehabilitacji kardiologicznej;Nałęczów - Pałac Małachowskich 28 października 2005 85 Tylko LO PTK
Konferencja naukowo-szkoleniowa;Impreza edukacyjna;(regionalna) „Zator tętnicy płucnej i przewlekła zatorowość płucna – problem interdyscyplinarny”;oraz „Postępy w pulmonologii i alergologii w 2004 r;Collegium Maius AM w Lublinie 5 listopada 2005 r 140 Polskim Towarzystwem Chorób Płuc;i ;Polskim Towarzystwem Alergologicznym
Ogólnopolski kurs z zakresu stałej stymulacji serca;Dwudniowe sympozjum naukowe z elementami edukacyjnymi;ogólnopolska Postępy leczenia stymulacją stałą.;Sympozjum Jesienne.;Hotel Podklasztorze w Sulejowie (k. Piotrkowa Trybunalskiego) 9-10 listopada 2005 90 Kliniką Kardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Konferencja szkoleniowa (wyjazdowa) LO PTK;Impreza edukacyjna;(regionalna) Pacjent po leczeniu kardiologicznym w praktyce lekarza rodzinnego;Janów Lubelski;„Hotel Duo” (nad Zalewem) 25 listopada 2005 r 70 Odziałem Internistycznym Szpitala w Janowie Lubelskim
Konferencja naukowo-szkoleniowa (wyjazdowa);Impreza edukacyjna;(regionalna) Wady wrodzone serca – diagnostyka i leczenie ;od poczęcia do starości;Zamość, Stara Elektrownia 3 grudnia 2005 r 80 Oddziałem Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im Jana Pawła II w Zamościu

 * niepotrzebne skreślić
**Sympozja Naukowe, Imprezy Edukacyjne, Imprezy Publiczne, Publikacje, inne

UWAGI: 2005 - pierwszy rok działalności nowo wybranego Zarządu LO PTK (zebranie wyborcze: 17 grudnia 2004; ukonstytuowanie się Zarządu: 13 luty 2005)
Data: 25 sierpnia 2006

 

 Podpis
/-/
Dr hab.n.med.
Andrzej Kutarski