Spotkania kardiologiczne organizowane / współorganizowane przed Oddział Lubelski PTK / Sekcja Rytmu Serca PTK w 2008

Więcej o eventach: www.ptkardio.lublin.pl

Kontakt e-mailowy: 

a_kutarski@yahoo.com
zarzad@ptkardio.lublin.pl
Tel / fax: 0 81 842 87 47; 0 501 35 23 05 (Andrzej Kutarski)

        

Nazwa

Miejsce

Data

Uwagi

Kurs Podst. Progr. Stymulatorów

Sterdyń

11 – 14 03 2008

Kurs podstawowy programowania stymulatorów. Zgromadzi ponad 100 uczestników i 30 Wykładowców z całej Polski – lekarzy kardiologów lub specjalizujących się w kardiologii. Kurs trzydniowy. Organizator: OL PTK (prof. A. Kutarski), współorganizator: Klinika Kardiologii ŁUM (prof. JH Goch), współpraca Sekcja Rytmu Serca PTK (prof. A. Kutarski)

V Warsztaty CRT

Koszalin/Mielno

9-11 04 2008

Warsztaty dla 50 Uczestników i >20 Wykładowców. Dla średnio zaawansowanych w CRT i ECHOkardiografistów.

Organizator: Oddział kardiologii WSz w Koszalinie (dr E. Zinka) współorganizator: OL PTK (prof. A. Kutarski), współpraca Sekcja Rytmu Serca PTK (prof. A. Kutarski)

X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii

Lublin

30-31 05 2008

Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK Temat wiodący: ECHO w stymulacji serca. Konferencja trzydniowa.

XIX Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK

Rytro

25-28 06 2008

Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK dla około 450 lekarzy – kardiologów, zainteresowanych kardiologią lub leczeniem zaburzeń rytmu serca i > 50 wykładowców.

Organizator: Sekcja Rytmu Serca PTK (prof. A. Kutarski), współorganizator: Klinika Elektrokardiologii UJ (doc. J. Lelakowski)

Powikłania elektroterapii serca

Książ

10-12 09 2007

Konferencja dla >100 lekarzy – kardiologów, zainteresowanych kardiologią lub leczeniem zaburzeń rytmu serca i > 30 wykładowców. Tematyka: powikłania nie tylko stymulacji ale i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia zaburzeń rytmu serca (ablacji, ICD, CRT itp.). Organizator: OL PTK (prof. A. Kutarski), współorganizator: prof. Andrzej Kubler (Wrocław), współpraca Sekcja Rytmu Serca PTK (prof. A. Kutarski)

Centralne Obchody Światowego Dnia Serca 2008 w Zamościu

Zamość

28 09 2008

Bardzo duża impreza edukacyjna adresowana do społeczeństwa.

Organizator: Oddział Kardiol. SPSS w Zamościu (prof. A. Kleinrok) współorganizator: OL PTK (prof. A. Kutarski),

współpraca: Zarząd Główny PTK (prof. A Rynkiewicz)

Jesienne Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne 2008

Koszalin

16-18 10 20089

Warsztaty dla średnio-zaawansowanych w CRT i echokardiografistów. Zgromadzą ponad 50 uczestników i 25 Wykładowców z całej Polski – lekarzy kardiologów lub specjalizujących się w kardiologii. Tematyka – głównie niefarmakologiczne leczenie zaburzeń rytmu serca (ablacja nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu). Warsztaty trzydniowe. Organizator: Oddział kardiologii WSz w Koszalinie (dr E. Zinka) współorganizator: OL PTK (prof. A. Kutarski), współpraca Sekcja Rytmu Serca PTK (prof. A. Kutarski)

Postępy w leczeniu stymulacją serca. IV Sympozjum Jesienne + Kontrowersje w stymulacji

Zamek Czocha

4-7 11 2008

Konferencja dla >100 lekarzy – kardiologów, zainteresowanych kardiologią lub leczeniem zaburzeń rytmu serca i > 30 wykładowców. Tematyka: dylematy, kontrowersje, postępy w stymulacji serca ale i innych niefarmakologicznych sposobach leczenia zaburzeń rytmu serca (ablacji, ICD, CRT itp.). Czterodniowa konferencja; poziom dla średnio-zaawansowanych i zaawansowanych. Organizator: OL PTK (prof. A. Kutarski), współorganizator: Klinika Kardiologii ŁUM (prof. JH Goch), współpraca Sekcja Rytmu Serca PTK (prof. A. Kutarski)

Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej i leczenia ICD - III Sympozjum Zimowe

Jadwisin

4-5 12 2008

Dwudniowe sympozjum dla >100 lekarzy – kardiologów, zainteresowanych kardiologią lub leczeniem komorowych zaburzeń rytmu serca i > 30 wykładowców. Tematyka: problemy i postępy w leczeniu przy pomocy ICD ale i innych niefarmakologicznych (głównie ablacja) sposobach leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca. Sympozjum dwudniowe; poziom dla średnio-zaawansowanych i zaawansowanych w leczeniu przy pomocy ICD i ablacji. Organizator: OL PTK (prof. A. Kutarski), współorganizator: Klinika Kardiologii ŁUM (prof. JH Goch), współpraca Sekcja Rytmu Serca PTK (prof. A. Kutarski)

 

dodano: 2008-01-20 by AKU