Pozostałe informacje

 
Powikłania w elektroterapii - Jedno z Głównych przesłań Kongresu ESC w Paryżu w 2011 roku
 •  Młoda Kardiologia - nowy dział czasopisma Folia Cardiologica Excerpta - >>>
Problem elektrod Sprint-Fidelis·
 • Zalecenia F-my Medtronic dotyczące postępowania z elektrodami Sprint-Fidelis >>>
 • Komentarz Prezesa SRS PTK >>>
 • Nowe uaktualnione Zalecenia postępowanie z pacjentami z elektrodami z rodziny Sprint-Fidelis - wytyczne Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Kardiologii >>>

 

Przetarcia elektrod silikonowych.
 • Komunikat firmy St. Jude Medical >>>
 • Komentarz prezesa SRS >>>

 
 • Pojawiły się kolejne informacje o możliwościach późnych perforacji serca elektrodami o aktywnej fiksacji f-my SJM    List do SRS PTK oraz Konsultantów Wojewódzkich ds. Kardiologii >>>, Więcej >>>
 • Perforacje serca elektrodami o aktywnej fiksacji f-my SJM.  >>> 
 • Wstrzymanie dystrybucji i wszczepiania elektrod z rodziny Sprint Fidelis.  >>>
 • Hipokrates, przysięga, zarobki, strajki i nad-interpretacja zasad pozostawionych przez starego Mistrza.  Więcej >>> 
 • Nowe nadspecjalizacje zwane umiejętnościami.  r.) Informacje >>>  , Więcej >>> 
 • Wydłużony czas ładowania w niektórych ICD. . Więcej>>>

 

Układ stymulujący bezpieczny względem MRI

Nazywa się EnRhythm MRI SureScan Pacemaker System
Więcej: Tutaj >> , tutaj >>, tutaj >> 

 

Niebezpieczne słuchawki odtwarzaczy MP3 ?

Znamy zjawiska powstawania ładunków elektrycznych w elektrodach, zakłóceń czyli interferencji elektromagnetycznych; pojawiają się nowe ich źródła - a więc pojawią się nowe zapytania od naszych (młodszych) pacjentów. Zapoznajmy się i z tym artykułem. W niczym nie zmienia naszej wiedzy, ale trzeba go znać ze względu na użycie słowa "niebezpieczne".>>>

 

FAKT straszy naszych pacjentów

W piśmie FAKT ukazał się "sensacyjny" artykuł, który może mieć nieprzewidziane skutki dla pacjentów (brak zgody na stymulator bądź ICD) oraz zdecydowanie pogorszy jakość życia wielu naszych pacjentów (obawa przed awarią posiadanego urządzenia)
Artykuł >>>
List do Redaktora Naczelnego pisma FAKT >>>
Więcej o problemie >>> 

"Rozruszniki śmierci II"

Artykuły odbierają PACJENTOM rzeczy najważniejsze: spokój, zaufanie do lekarzy i medycyny. Jako lekarze nie jesteśmy bezradni ! Robimy swoje wiedząc co zrobić należy!
Więcej>>>

 

Cardiology Journal w Medline !!!

Nasze Pismo Cardiology Journal jest już w MEDLINE ! Praca garstki "straceńców" którzy kiedyś zakładali pismo ESS (Elektrofizjologia i Elektrostymulacja Serca - przemianowane później na Folia Cardiologica) i latami publikowali w nim swoje prace oryginalne (po 0,5 ptk. KBN) przyniosła efekty ! Oczywiście niemała w tym zasługa dwóch Redaktorów pisma - prof. Grażyny Świąteckiej i prof. Wojciecha Zaręby i wielu - wielu Osób. List od Redaktora Naczelnego >>>

 

Szkolenia w ramach Polkardu w zakresie EPS/Abl, PM, ICD i CRT

Podczas Konferencji w Rytrze odbędzie się szereg obowiązkowych zebrań adeptów szkolących się w zakresie EPS/Abl, PM, ICD i CRT w ramach Polkardu. OBECNOŚĆ ADEPTÓW NA KONFERENCJI JEST OBOWIĄZKOWA !!!. Więcej na stronach SRS >>>

 

Pojawiły się kolejne informacje o możliwościach późnych perforacji serca elektrodami o aktywnej fiksacji f-my SJM

Na stronie SRS PTK zamieszczono list Konsultanta Krajowego d.s. Kardiologii - Pana Prof. Grzegorza Opolskiego dotyczący problemu możliwości "późnych" perforacji serca przez elektrody TENDRIL ST i RIATA ST f-my SJM 
List do SRS PTK oraz Konsultantów Wojewódzkich ds. Kardiologii >>> 
Więcej >>>

 

Perforacje serca elektrodami o aktywnej fiksacji f-my SJM

Na stronie SRS PTK zamieszczono informacje o możliwości "późnych" perforacji serca przez elektrody TENDRIL ST i RIATA ST f-my SJM >>> 

 

Wstrzymanie dystrybucji i wszczepiania elektrod z rodziny Sprint Fidelis

Na stronie SRS PTK Informacje dotyczące informacji o możliwych zaburzeniach funkcjonowania ICD i CRT/D spowodowanych możliwością spontanicznych (późnych) uszkodzeń elektrod z rodziny Sprint-Fidelis >>>

 

Hipokrates, przysięga, zarobki, strajki i nad-interpretacja zasad pozostawionych przez starego Mistrza

W czasach gdy słowo Hipokrates pada w mediach wiele razy dziennie, warto przypomnieć sobie (i innym !) co zawierała przysięga Hipokratesa Więcej >>> 

 

Decyzją Zarządu PTK organizatorem Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca w 2008 r został Oddział Lubelski PTK

Obchody odbędą się w Zamościu a współorganizatorem będzie Oddział Kardiologii SPSW w Zamościu
więcej >>>

 

Nowe nadspecjalizacje zwane umiejętnościami

Weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2007 r.w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.) Informacje >>>  , Więcej >>> 

 

Wydłużony czas ładowania w niektórych ICD

W kardiowerterach -defibrylatorach jednojamowych SJM stwierdono wydłużony czas ładowania powyżej 28s. Więcej>>>