ZOSTAŃ CZŁONKIEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

 
Aby zostać członkiem PTK prosimy o:
  •  złożenie w swoim regionalnym Oddziale PTK wypełnioną i podpisaną przez dwóch członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego deklarację członkowską
  • opłacenie składki członkowskiej na posiedzeniu Oddziału bądź bezpośrednio na konto danego Oddziału PTK (dane adresowe oddziału lubelskiego wraz z numerem konta TUTAJ)
  • Członek PTK staje się także członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology-ESC) co uprawnia do zniżek w opłacie rejestracyjnej na Kongresy ESC oraz przy zakupie wydawnictw ESC.
Deklaracja członkowska Ankieta uzupełniająca
Deklaracja członkowska Ankieta uzupełniająca

Nowa deklaracja członkowska i ankieta uzupełniająca

Szanowni Państwo,

Każdy członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) jest jednocześnie członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). PTK przekazuje ESC każdego roku składkę za każdego członka. Towarzystwa narodowe wraz z ESC podjęły prace nad wydaniem indywidualnej karty członkowskiej. Będąca w posiadaniu ZG PTK baza danych jest niekompletna - dowodem na to były: ubiegłoroczny Kongres ESC oraz Walne Zgromadzenie, które odbyło się kilka dni temu w Katowicach - nie wszystkie koleżanki i koledzy mogli znaleźć siebie na listach członków. Mamy również przesłanki, że zawiadomienia o organizowanych przez PTK konferencjach i kongresach nie dochodzą do niektórych z Was ze względu na brak aktualnych adresów. Tylko część z zawartych w ankiecie informacji będzie przesyłana do ESC, pozostałe pozwolą na zgromadzenie wiedzy o naszych członkach. Umożliwi ona na występowanie z inicjatywami dotyczącymi kształcenia podyplomowego, akredytacji i wydawania certyfikatów. Państwa dane będą mogły być bardzo szybko modyfikowane w siedzibie PTK w Warszawie przy ul. Stawki 3a/1 (tel. 0-22.8871856, fax: 0-22.8871858). Mam nadzieję, że szybkie uporządkowanie danych pozwoli na uniknięcie wielu dotychczasowych problemów. Proszę zatem Koleżanki i Kolegów o jak najszybsze wypełnienie ankiety i przesłanie jej do przewodniczących oddziałów PTK.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Prof. dr hab. med. Andrzej Ciesliński Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego