Zasady postępowania w przypadku pozyskiwania środków finansowych przez Oddziały PTK

 

 
Środki finansowe na działalność Oddziałów można pozyskiwać w różny sposób, jak np. przez organizowanie imprez naukowych, wykładów, wystaw i prowadzenie badań naukowych. Przedsięwzięcia te mogą finansować różne jednostki organizacyjne m.in. firmy farmaceutyczne. Mogą one przekazywać kwoty na takie lub podobne cele, finansując je w całości lub jako udziałowcy konkretnego przedsięwzięcia.

Oddziały PTK, jako organizatorzy, powinni zawierać z takimi firmami umowy. Na podstawie tych umów księgowy Oddziału wystawia f-rę VAT, początkowo proforma, a po otrzymaniu środków pieniężnych f-rę VAT.

Księgowość Oddziałów jest zobowiązania do prowadzenia rejestrów VAT (zakupu i sprzedaży) i na ich podstawie opracowania deklaracji VAT-7. W terminie do 15 dnia miesiąca następnego za m-c poprzedni wspomnianą wyżej deklarację VAT, wraz z kopią rejestrów VAT, należy przekazywać do Księgowości Zarządu (adres: ul. Puławska 71 lok. 6 , 02-595 Warszawa) w celu opracowania deklaracji zbiorczej i rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Razem z tymi dokumentami należy przekazywać kwotę wyliczonego podatku należnego VAT na konto Zarządu Głównego: 

02 10501214 1000 0007 0129 9208

dodano: