UZDROWISKO NAŁĘCZÓW

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym Nałęczów jest jedynym w Polsce jednoprofilowym uzdrowiskiem kardiologicznym. Stało się to w 1958 roku dzięki inicjatywie profesora Alfreda Tuszkiewicza, kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Lublinie a jednocześnie kierownika pierwszego Ośrodka Naukowo- Badawczego w Nałęczowie. Konkluzja prowadzonych tu wówczas badań brzmiała: "Nałęczów jest uzdrowiskiem wybitnie predysponowanym do leczenia chorób układu krążenia".

Od połowy lat 50- tych ub. wieku w Uzdrowisku prowadzona była działalność badawcza kierowana przez wybitnych kardiologów jak: profesor Edmunda Żera, profesor Mieczysław Kędra, profesor Marian Markiewicz, Profesor Antoni Dziatkowiak. Efektem prowadzonych w Ośrodkach badań naukowych jest kilkadziesiąt prac naukowych opublikowanych w czasopismach medycznych referowanych na zjazdach i konferencjach naukowych, doktoraty i habilitacje. Brak formalnych możliwości dalszego funkcjonowania Ośrodków Naukowo- Badawczych w uzdrowiskach skłonił nas do zawarcia Porozumienia z Akademią Medyczną w Lublinie. Dzięki życzliwemu wsparciu profesor Teresy Widomskiej-Czekajskiej i profesora Andrzeja Wysokińskiego systematycznie wzrasta poziom świadczeń kardiologicznych.

Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" SA jest pierwszą a zarazem jedyną w Polsce sprywatyzowaną spółką uzdrowiskową. Prywatyzacja umożliwiła pozyskanie funduszy na rozwój Zakładu, poprawę i rozszerzenie standardu usług. Zgodnie z umową prywatyzacyjną Właściciel gwarantuje na przyszłość kontynuację dwóch wieków tradycji Uzdrowiska oraz wiodącego profilu kardiologicznego.

Poszukując doradców i partnerów, którzy w kręgu swoich zainteresowań i pasji życiowych umieścili kardiologię, otwartych na nowe inicjatywy, związanych z Lubelszczyzną, kierownictwo Zakładu Leczniczego "Uzdrowisko Nałęczów" zwróciło się do Zarządu LO PTK z propozycją kontynuowania wieloletniej tradycji współpracy i objęcia go patronatem Naszego Oddziału, deklarując ze swej strony wspieranie działalności Towarzystwa - propozycja została przyjęta. Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w roku bieżącym i następnych, w planie kursów i konferencji naukowo- szkoleniowych Towarzystwa jako miejsce obrad został wybrany Nałęczów. Jednym ze wspólnych naszych celów współpracy jest promowanie zasad profilaktyki chorób serca, prowadzonej w Nałęczowie rehabilitacji kardiologicznej oraz idei "Nałęczów - Miasteczko Zdrowia" wśród pacjentów i lekarzy Lubelszczyzny.