ODDZIAŁY POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Oddział Katowicki PTK

Oddział Krakowski PTK

Oddział Łódzki PTK

Oddział Warszawsk PTKi

Oddział Wrocławski PTK