Ośrodki kardiologiczne Lubelszczyzny*
dane zaczerpnięte ze strony internetowej Konsultanta Krajowego d/s Kardiologii: http://www.amwaw.edu.pl/kkk/ref_2005.htm

  
l.p. Klinika Oddział (łóżka intensywnej opieki) Szpital Adres Kierownik /Ordynator Stop. referenc.
1 Katedra i Klinika Kardiologii
łóżek: 88 (23)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie 20-954 Lublin
ul. Jaczewskiego 8
prof. dr hab. med. Teresa Widomska-Czekajska IIIA
2 Oddział Kardiologii
łóżek: 70 (8)
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu 22-400 Zamość
ul. Legionów 10
dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok IIIA
3 Oddział Kardiologii
łóżek: 48 (12)
Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie 20-718 Lublin
ul. Al. Kraśnicka 100
dr n. med. Waldemar Rumiński IIA
4 Katedra i Klinka Chorób Wewnętrznych
łóżek: 73 (9)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie 20-081 Lublin
ul. Staszica 16
prof. dr hab. n. med. Jerzy Łopatyński I
5 Oddział Kardiologii
łóżka 30 (6)
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie 20-331 Lublin
ul. Grenadierów 3
dr n. med. Janusz Dubejko I
6 Oddział Kardiologii
łóżek: 27 (4)
Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. w Lublinie 20-468 Lublin

ul. Kruczkowskiego 21

dr n. med. Ryszard Trojnar I
7 Oddział Kardiologii
łóżek: 40 (8)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku 21-040 Świdnik
ul. Leśmiana 4
dr n. med. Stefan Kocon I
8 Oddział Kardiologii
łóżek: 36 (8)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65 dr n. med. Wiesław Badach I
9 Oddział Kardiologii
łóżek: 32 (8)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach 24-100 Puławy
ul. Bema 1
dr n. med. Franciszek Monies I
10 Oddział Kardiologii
łóżek: 31 (7)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Kraśnik
Ul. Chopina 13
dr n. med. Małgorzata Skrzyńska I
11 Oddział Kardiologii
łóżek: 16 (6)
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie 22-100 Chełm
ul. Ceramiczna 1
dr n. med. Andrzej Grelecki I
12 Szpital Kardiologiczny
łóżek: (8)
Uzdrowiskowy Szpital Kardiologiczny w Nałęczowie 24-140 Nałęczów
ul. Górskiego 5
dr n. med. Jerzy Staśkiewicz I
13 Oddział Internistyczno - Kardiologiczny
łóżek: 35 (9)
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Lublinie 20-089 Lublin
ul. Biernackiego 9
dr n. med. Hanna Lewandowska -Stanek I
14 Klinika Chorób Wewnętrznych i Zawodowych
łóżek: 75 (4)
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 20-950 Lublin
ul. Jaczewskiego 2
prof. dr hab. n. med. Wojciech Sodolski I
15 Oddział Internistyczno - Kardiologiczny
łóżek: 32 (6)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim 21-300 Radzyń Podlaski
ul. Wisznicka 11
dr n. med. Henryk Sitarski I
16 Oddział Internistyczno - Kardiologiczny
łóżek: 28 (6)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-380 Opole Lubelskie
ul. Przemysłowa 4a
dr n. med. Izabela Sokoluk I
17 Oddział Internistyczno -
Kardiologiczny
łóżek: 16 (7)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 21-100 Lubartów
ul. Cicha 14
dr n. med. Andrzej Gieroba I
18 Oddział Internistyczno - Kardiologiczny łóżek: 12 (4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie 21-400 Łuków
ul. Rogalińskiego 3
dr n. med. Romuald Piszcz I
19 Szpital Wojskowy z Przychodnią
łóżek: 17 (4)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie 08-530 Dęblin
ul. Szpitalna 2
dr n. med. Andrzej Kania I