POSTĘPY I NOWOŚCI W REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

Najbliższa konferencja organizowana przez LO PTK: "WYBRANE PROBLEMY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ" rozpocznie się w dn. 28.10.2005 r. o godz. 16°° w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie. Gośćmi konferencji będą takie autorytety jak: prof. dr hab. med. Anna Jegier - Łódź, prof. dr hab. med. Piotr Dylewicz - Poznań i prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk - Warszawa

Konferencja naukowo-szkoleniowa LO PTK
"WYBRANE PROBLEMY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ"
Nałęczów - Pałac Małachowskich - 28.10.2005 r. początek godz. 16°°

16:00 - 16:15  Wprowadzenie. Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński - Lublin
16:15 - 16:45 Rola systematycznej aktywności ruchowej w kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.
Prof. dr hab. med. Anna Jegier - Łódź
16:45 - 17:15 Dobór form aktywności fizycznej w rehabilitacji kardiologicznej. Ocena intensywności i efektów treningu.
Prof. dr hab. med. Piotr Dylewicz - Poznań
  Przerwa na kawę 30 min
17:45 - 18:15 Zatorowość płucna a rehabilitacja kardiologiczna
 Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk - Warszawa
18:15 - 18:30  Kogo i jak możemy rehabilitować w Kardiologicznym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie.
Dr med. Barbara Olszewska - Nałęczów
18:30-18:45  Wykład adiunkta od Pani Prof. Jegier (tytuł wykładu poznamy za tydzień).
18:45-19:00 Dyskusja, podsumowanie konferencji.
Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński - Lublin