KONFERENCJA 

"Wady wrodzone serca - diagnostyka i leczenie od poczęcia do starości"

Zamość, Stara Elektrownia 03.12.2005 r. Rozpoczęcie godz. 1000

  

Zaproszenie

Zarząd Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

oraz

Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im Jana Pawła II w Zamościu 

zapraszają na wspólną konferencję
"Wady wrodzone serca - diagnostyka i leczenie od poczęcia do starości"

która odbędzie się 3 grudnia 2005 r (sobota)
w Starej Elektrowni w Zamościu

Początek konferencji o godz. godz. 10:00

 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana zostanie dzięki bezwarunkowym grantom Firm: Sanofi-Aventis, Polfarma i Roche

 

Zarejestrowani Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa
Organizatorzy zwrócili się do Lubelskich Oddziałów PTP i PTG
z prośbą o współpracę mi objęcie patronatu nad Konferencją

Organizatorzy zwrócili się do również do Zarządów Głównych PTK, PTP i PTG
z prośbą o przyznanie Uczestnikom Konferencji punktów dydaktycznych Towarzystw (PTK, PTP i PTG)

Zarząd Lubelskiego Oddziału PTK pragnie jednocześnie poinformować Państwa, że o naszych bieżących i planowanych poczynaniach, planach organizacji konferencji i innych interesujących zagadnieniach dotyczących kardiologii na Lubelszczyźnie - znajdziecie Państwo informację na naszej stronie internetowej:

www.ptkardio.lublin.pl

Powrót>>>

 

Program Konferencji
 1. Diagnostyka prenatalna wad układu krążenia - 20-30 min
  prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska
 2. Patologia układu krążenia u dzieci - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne - 45 min
  prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
 3. Dziecko z wadą serca i zaburzeniami rytmu serca a stan zagrożenia życia - 45 min
  dr n. med. Anna Turska-Kmieć

                                                przerwa
 4. Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych serca - doświadczenia kardiochirurga dziecięcego - 30 min
  prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
 5. Problemy dorosłych z wadą wrodzoną serca - 30 min
  dr n. med. Olga Trojnarska
 6. Wady wrodzone serca u dorosłych - 30 min
  dr n. med. Szymon Pawlak
 7. Dyskusja okrągłego stołu. Model postępowania z pacjentem z wadą wrodzoną serca od dziecka do dorosłego - 45 min
  uczestnicy, wykładowcy i zaproszeni goście

 

Powrót>>>