X
JUBILEUSZOWE
Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne
"CRT po 10 latach
Pewne dylematy i problemy nadal pozostały"

  

 

  

Termin i miejsce

 Koszalin / Mielno, 24-26 kwietnia 2013

X
JUBILEUSZOWE
Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne
"CRT po 10 latach
Pewne dylematy i problemy nadal pozostały"

MIEJSCE WARSZTATÓW
Wykłady, seminaria:
Wykłady, seminaria: HOTEL MEDUZA
ul. Nadbrzeżna 2, MIELNO
Tel. 0 94 348 08 90 Fax. 0 94 348 08 94
www.meduza.mielno.pl
Zajęcia praktyczne:
Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki w Koszalinie
ul. Chałubińskiego 7; 75-950 Koszalin
Tel/fax: 0 94 346 32 32

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

HOTEL MEDUZA
ul. Nadbrzeżna 2, MIELNO
Tel. 0 94 348 08 90 Fax. 0 94 348 08 94
www.meduza.mielno.pl

Powrót do góry>>>

 

Od komitetu naukowego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


WIOSENNE KOSZALIŃSKIE WARSZTATY RESYNCHRONIZACYJNE dawno już weszły do grafika spotkań Osób zainteresowanych postępami w stymulacji, w tym CRT. Ta ostatnia stanowi dziś już standardową procedurę i choć nadal pozostaje wiele zagadnień nie do końca rozwiązanych (kwalifikacja pacjentów, postępowanie z pacjentami "z pogranicza" wskazań do CRT, kryteria i dobór optymalnej lokalizacji wszystkich elektrod w układzie resynchronizującym, programowanie jednostek CRT oraz wskazania do stosowania urządzeń z opcją terapii wysokonapięciowej) to jednak ostatni rok nie przyniósł nowej wiedzy.

Warsztaty Resynchronizacyjne mają bardzo szczególny charakter: po pierwsze są JUBILEUSZOWE (X-te), po drugie - wobec "wyczerpania się ich formuły" - są OSTATNIMI Warsztatami w tej formie. I po trzecie - zbiegły się w czasie z 50-leciem Głównego Sponsora edukacji w "dziedzinie Elektro" w Polsce, w tym i naszych Warsztatów - Firmy Biotronik.

Gdy zaczynaliśmy Pierwsze Warsztaty - CRT była (w obiegowej opinii)uznawana za metodę eksperymentalną a stosujący ja w codziennej praktyce mogli być oskarżani o dowolnie złe intencje. Dopiero od 2003 r, gdy FDA oficjalnie uznała CRT i pojawił się pierwszy dedykowane ale bardzo prymitywny sprzęt - metoda ta przestała być eksperymentem, choć wcześniej dzięki niej leczono już na świecie blisko 2000 chorych.

Dziś, AD 2013 CRT niemalże trafiła "pod strzechy" ze wszystkimi tego następstwami. Z jednej strony stała się metodą dostępniejszą dla wielu chorych, z drugiej zaś - jej rozpowszechnienie spowodowało wzrost liczby późnych powikłań, zwłaszcza u chorych poddawanych zabiegom rozbudowy systemów. Generuje kolejne wyzwania.
W tym szczególnym roku w którym podsumowujemy 10 lat CRT w Polsce, stan naszej wiedzy ale również niewiedzy (TAK), zwracamy się w kierunku problemów wczesnych i późnych tej metody leczenia.

O zapotrzebowaniu na takie Warsztaty świadczy liczba zgłoszeń - w ubiegłych latach zawsze przekraczająca organizacyjne możliwości przyjęcia wszystkich chętnych. Świadczy również o tym zawsze pełna sala wykładowa np. o godz.22-giej, podczas naszych poprzednich dziewięciu spotkań.

Warsztaty (od lat dedykowane dla zaawansowanych i średnio-zaawansowanych), poświęcone są przede wszystkim zaprezentowaniu (na możliwie najwyższym, ale osiągalnym w Polsce poziomie) nowości tej metody leczenia ze stałym powracaniem do podstaw, czyli spraw zasadniczych. Jak co roku zależy nam również, by przekazać Uczestnikom możliwie dużo nowych myśli, koncepcji i opinii, które przywieźliśmy w ostatnich latach z Cardiostim'ów, Kongresów HRS i innych a przede wszystkim - byśmy podzielili się własnymi doświadczeniami i refleksjami. Ewolucja programów i tematyki naszych Wiosennych Warsztatów resynchronizacyjnych dowodzi, że obecnie jesteśmy na etapie dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy mniej i bardziej doświadczonymi Osobami i Zespołami.

Nie, Koszalina tak do końca nie opuścimy; by może Obecne Warsztaty zmienią nieco formułę i staną się "Podstawową Szkółką" CRT dla Kolegów rozpoczynających swoją życiową przygodę zawodową z Elektroterapią. Może kiedyś, gdy w WSZS w Koszalinie powstanie Oddział kardiochirurgii - nasze Warsztaty staną się Koszalińską Szkołą Leczenia Powikłań Elektroterapii ? "Życie" zadecyduje.

Wyrazy ogromnej wdzięczności należą się Firmie Biotronik-Polska, która przez 10 lat wspierała zarówno ten, jak i inne eventy edukacyjne z dziedziny elektroterapii.

Dzięki wspaniałej postawie naszych Wykładowców i tym razem udało nam się utrzymać bezpłatną konwencję Warsztatów - tzn. bez opłaty za uczestnictwo. Największe podziękowania z mojej i z Naszej strony należą się Organizatorowi tego spotkania - Pani Doktor Elżbiecie Zince i jej Zespołowi, którzy to oprócz doskonałych warunków do przeprowadzenia spotkania od lat zapewniają jego niepowtarzalny klimat i atmosferę. To nie zwrot grzecznościowy; Kto choć raz był w Mielnie/Koszalinie - wie że to prawda.

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. Andrzej Kutarski

 

Powrót do góry>>>

 

Organizatorzy

ORGANIZATOR:
Dr n. med. Elżbieta Zinka - Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
oraz
Zespół Pracowników Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Adres Organizatora: ul. Chałubińskiego 7; 75-950 Koszalin
Tel/fax: 0 94 346 32 32

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski OL PTK (Lublin)
Dr Małgorzata Wesołowska Przewodnicząca Koszalińskiego Oddziału TIP (Koszalin)
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
Dr n. med. Elżbieta Zinka (Koszalin)
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
Dr Krzysztof Krzyżanowski (Koszalin)
Dr n. med. Andrzej Ząbek (Kraków)
Dr n.med. inż. Bożena Urbanek (Łódź)
Piel dypl. Małgorzata Jedut (Lublin)
Piel dypl. Wioletta Miętkiewicz (Lublin)

Powrót do góry>>>

 

Patronat

Warsztaty swoim patronatem objął Krajowy Konsultant ds. Kardiologii - Prof. dr n. med. Grzegorz Opolski
Powrót do góry>>>

 

Komitet naukowy

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
Dr n. med. Elżbieta Zinka (Koszalin)
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski (Warszawa)
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
oraz (alfabetycznie):
Dr n. med. Marek Czajkowski (Lublin)
Dr n. med. Artur Fuglewicz (Wrocław)
Dr n. med. Bogdan Galar (Białystok)
Dr n. med. Andrzej Głowniak (Lublin)
Dr hab. n. med. Marcin Grabowski (Warszawa)
Dr Marcin Gułaj (Białystok)
Dr n. med. Maciej Kempa (Gdańsk )
Dr hab. n. med. Oskar Kowalski (Zabrze)
Dr Krzysztof Krzyżanowski (Koszalin)
Dr n. med. Alicja Kugacka (Gdańsk)
Dr Jacek Kuśnierz (Warszawa)
Dr hab. n. med. Barbara Małecka (Kraków)
Dr n. med. Marek Maciejewski (Łódź)
Dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Dr n. med. Włodzimierz Mojkowski (Warszawa)
Dr Krzysztof Oleszczak (Lublin)
Dr n. med. Artur Oręziak (Warszawa)
Dr n. med. Witold Orszulak (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Roman Pfitzner (Kraków)
Dr n. med. Anna Polewczyk (Kielce)
Dr hab. n. med. Maciej Sterliński (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza (Katowice)
Dr n. med. Andrzej Ząbek (Kraków)
Dr n. fiz. Mikołaj Łuczak (Łódź)
Powrót do góry>>>

 

 

 

Zasady organizacyjne i opłaty

 Szanowni Państwo, jak podczas poprzednich naszych spotkań - jedyną drogą rejestracji jest elektroniczna; wystarczy wypełnić dokładnie ankietę, W ciągu 24 godzin otrzymacie państwo potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, a kopia tego potwierdzenia wysłana zostanie również do Komitetu Organizacyjnego oraz do Recepcji Hotelu. Uczestnicy jak zawsze opłacają swoje zakwaterowanie; obiady i kolacje (śniadania w opłacie hotelowej)

Opłaty NA MIEJSCU !!! (ALE OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA ELEKTRONICZNA !)Miejsca hotelowe zostaną dla Państwa zarezerwowane PO OTRZYMANIU ELEKTRONICZNEGO ZGŁOSZENIA uczestnictwa.

Przy przyjmowaniu rezerwacji od Uczestników obowiązuje kolejność zgłoszeń (z formularza rejestracyjnego).

Jeżeli braknie miejsc w Hotelu - zarezerwujemy dla Państwa miejsca w nieodległym innym hotelu.

W razie niemożności przybycia Osoby Zarejestrowane prosimy o bezwzględne powiadomienie Organizatorów - inaczej Komitet organizacyjny będzie zmuszony pokryć zarezerwowane miejsca hotelowe z własnych funduszy !

Bony obiadowe i kolacyjne będą wydawane przy rejestracji Uczestników !

Powrót do góry>>>

 

Formularz rejestracyjny

 

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń

Powrót do góry>>>

 

Punkty edukacyjne

Komisja ds. Szkolenia i Specjalizacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich przyznały punkty edukacyjne za uczestnictwo w Warsztatach.
Powrót do góry>>>

 

Sponsorzy kursu

Warsztaty zorganizowane zostaną m.in. dzięki:
bezwarunkowemu Grantowi Edukacyjnemu Firmy: BIOTRONIK Polska Sp z o.o.
oraz:
Grantom Edukacyjnym firm farmaceutycznych: Sanofi-Aventis, Egis, Bayer Polska, Adamed, Sandoz Polska Polfa Warszawa, MSD oraz Pfizer.
Powrót do góry>>>