XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK
POLSTIM 2011

 

 

  

Termin i miejsce

31 maja - 3 czerwca 2011

Hotel Gołębiewski
15-064 Białystok, ul. Pałacowa 7

Hotel Gołębiewski
15-064 Białystok
ul. Pałacowa 7
Recepcja: tel. (+48 85) 678 25 00
 fax. (+48 85) 678 26 00
Biuro Marketingu: tel. (+48 85) 678 21 51, 678 21 52, 678 21 61
fax (+48 85) 678 21 62
e-mail: bialystok@golebiewski.pl
www.golebiewski.pl

Kontakt z Hotelem
Żaneta Szoka Koziejko
Hotel Gołębiewski, Biuro Rezerwacji i Marketingu
ul. Pałacowa 7, 15- 064 Białystokt
el. +48 85 678 21 51, -52, -61
fax + 48 85 678 26 00
e-mail: bialystok@golebiewski.pl
www.golebiewski.pl

Nr konta bankowego: PeKaO S.A. O/BIAŁYSTOK 74124028901111000031106922

Powrót do góry>>>

 

Zgłoszenia abstraktów

 

http://www.ptkardiokonf.pl

deadline: 15 marca 2011(termin nieprzekraczalny)

Wymagania dotyczące zagaszania abstraktów
Maksymalna liczna znaków na abstrakt: 4 tysiące.
Możliwość załączenia 1 tabeli oraz 1 ryciny.
Za każda tabelę lub rycinę system odejmuje 800 znaków.
Maksymalna liczna współautorów: 10

 

  • Komisja Nagród Konferencji ocenia abstrakty pod względem wartości merytorycznej i nowatorstwa. Nagrody za najlepsze abstrakty zostaną wręczone podczas otwarcia Konferencji
  • Wszystkie nadesłane abstrakty prac oryginalnych i kazuistycznych zostały przyjęte do prezentacji podczas POLSTIMu 2011>>>

 

Powrót do góry>>>

 

Komitet naukowy

Kierownik Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)

Komitet Naukowy XXII Konferencji SRS PTK:

Kierownictwo Naukowe (alfabetycznie):
· dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
· dr n. med. Paweł Dąbrowski (Warszawa)
· dr n. med. Bogdan Galar (Białystok)
· dr n. med. Edward Koźluk (Warszawa)
· dr n med. Barbara Małecka (Kraków)
· dr n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
· prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Musiał (Białystok)
· dr hab. n. med. Łukasz Szumowski (Warszawa)
· prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza (Katowice)

Członkowie Komitetu Naukowego (alfabetycznie):
Skład Komitetu Naukowego będzie wynikał ze Szczegółowego Programy Konferencji, który postaramy się ustalić i zamieścić jak najszybciej

Powrót do góry>>>

 

Od komitetu naukowego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na kolejną (tym razem już XXII-gą) edycję Konferencji Sekcji Rytmu Serca PTK, która tym razem odbędzie w innym regionie Polski - w Hotelu "Gołębiewski" w Białymstoku (www.bialystok.pl) a nosić będzie nazwę POLSTIM 2011.

Głównym organizatorem tego wydarzenia w tym roku jest Zarząd Sekcji Rytmu Serca a obowiązku współorganizowania tej Konferencji podjął się Pan Doktor Bogdan Galar wraz z zespołem Pracowników Oddziału Kardiologii Szpitala MSWiA w Białymstoku swoją pomoc organizacyjną zaproponował również Pan Prof. Włodzimierz Musiał z Zespołem Kliniki kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za co Zarząd Sekcji Rytmu Serca składa Im serdecznie podziękowania.

Termin konferencji tym razem jest mniej typowy (wtorek-piątek zamiast zwyczajowego: środa-sobota), ale optymalny z wielu względów organizacyjnych.
Ilość zagadnień wartych mniej lub bardziej szerokiego przedstawienia podczas tej konferencji jak zwykle przerosła możliwości techniczno-organizacyjne; niemniej, korzystając z możliwości lokalowych zadecydowaliśmy, że zajęcia będą prowadzone równolegle na trzech salach. Uczestnicy mają więc w czym wybierać i każdy powinien znaleźć zawsze coś interesującego dla siebie w każdej chwili.
Konferencja już z założenia ma mieszany charakter; jak w minionych latach zaplanowaliśmy by jednocześnie odbywały się zajęcia z dziedziny stymulacji serca, leczenia przy pomocy ICD, resynchronizacji, inwazyjnej diagnostyki zaburzeń rytmu i ablacji zaburzeń rytmu oraz powikłań elektroterapii - prowadzone na poziomie przeznaczonym dla Odbiorców mniej- średnio i bardziej - zaawansowanych. Układając program staraliśmy się dostosować go do zainteresowań większości Uczestników (poświęcając najwięcej miejsca stymulacji konwencjonalnej i ICD), nie pomijając dziedziny, na której rozwoju szczególnie nam zależy - elektrofizjologii z ablacją zaburzeń rytmu. Swoiste singum temporis stanowi większa niż zazwyczaj liczba wykładów poświęconych odległym powikłaniom elektroterapii wraz z większą niż w minionych latach liczbą prezentacji abstraktowych w tej tematyce. Ponieważ jednak wszyscy na co dzień leczymy pacjentów z zaburzeniami rytmu - tzw. arytmologii ogólnej poświęciliśmy również sporo miejsca. Uzupełnienie naszej Konferencji stanowi sesje "bratnich" sekcji PTK - Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcji Echokardiografii i już po raz drugi - Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej. O ostatecznym kształcie Programu zadecyduje również tematyka nadesłanych abstraktów, co zmusi nas do pewnych modyfikacji Programu Ramowego.

Liczymy bardzo na to, że dzięki postawie naszych Sponsorów oraz wysiłkom Komitetu Organizacyjnego - po raz czwarty od wielu lat - za udział w konferencji nie będzie opłaty konferencyjnej !

Mamy nadzieję że Konferencja ta spełni w choć w części Państwa oczekiwania; Państwa Uwagi przyczynią się to tego, że XXIII Konferencja planowana w 2012 roku (w Kołobrzegu) będzie jeszcze ciekawszą i lepiej zorganizowaną niż obecna.

Zainteresowanych innymi naszymi kursami, warsztatami i sympozjami z zakresu elektroterapii chorób serca zachęcam do częstego zaglądania na stronię www.ptkardio.lublin.pl 

Andrzej Kutarski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
i jednocześnie współorganizator Konferencji

Powrót do góry>>>

 

Organizatorzy

Organizatorzy:
· Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
· Dr n. med. Bogdan Galar z Współpracownikami (zespół Pracowników Oddziału Kardiologii Szpitala MSWiA w Białymstoku)
· Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Musiał z Współpracownikami (zespół Pracowników Kliniki kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)
· Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Zarząd SRS PTK, Lublin)
· Dr n. med. Michał Chudzik (Zarząd SRS PTK, Łódź)
· Oddział Białostocki PTK

Kierownictwo Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
· Prof. dr hab. n med. Andrzej Kutarski (Lublin) (Zarząd SRS PTK) e-mail: a_kutarski@yahoo.com tel/ fax: 81 742 87 47 lub 501 35 23 05
· Dr n. med. Bogdan Galar; (Oddział Kardiologii Szpitala MSWiA w Białymstoku) e-mail: b.galar@zozmswia.bialystok.pl; tel.: (85) 869-49-50, (85) 869-35-61 i 605324163
· Dr Beata Małkowska (Oddział Kardiologii Szpitala MSWiA w Białymstoku) e-mail: bzlotko@o2.pl, tel.: 0 601067300
· Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź) (Zarząd SRS PTK) e-mail: michalchudzik@wp.pl; tel. 691-941-814

Członkowie Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
Członkowie Zarządu SRS PTK
· dr n. med. Paweł Dąbrowski
· dr n. med. Edward Koźluk
· dr n. med. Barbara Małecka
· dr n. med. Przemysław Mitkowski
· dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
· prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza

Z Oddziału Kardiologii Szpitala MSWiA w Białymstoku:
· Dr Marcin Gułaj
· Dr Piotr Jakim
· Dr Mirosław Charkiewicz
· Dr Emilia Bańkowska-Guszczyn
· Dr Małgorzata Chlabicz
· Dr Ewa Uścińska
· Dr Marta Markowska
· Dr n. med. Anna Bossowska
· Dr n. med. Waldemar Kazberuk
· Dr Aneta Mazuruk
· Dr Marta Burak
· Dr Marek Stocki
· Dr Rafał Koc
· Dr Piotr Soroko
· Dr n. med. Mariusz Ciołkiewicz
· Piel. Dypl. Alina Wawreniuk
· Piel. Elżbieta Dąbrowska
· Mgr piel. Monika Mojsa
· Rat. med. Adam Milewski

Z Kliniki Kardiologii UM W Białymstoku
· Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Musiał
· Dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz
· Dr n. med. Robert Sawicki
· Dr Marcin Witkowski
· Dr Adam Gorlo

Z Polski:
· Dr Joanna Lewek (Łódź)
· Dr Andrzej Ząbek (Kraków)
· Dr Artur Klimczak (Łódź)
· Dr n. med. Marcin Grabowski (Warszawa)
· dr n. med. Andrzej Głowniak (Lublin)
· dr Adam Tarkowski (Lublin)
· dr Krzysztof Oleszczak (Lublin)
· Mgr Beata Mańkowska (Łódź)
· Piel. Wioletta Miętkiewicz (Lublin)
· Piel. Małgorzata Jedut (Lublin)
· Piel. dypl. Maria Jernajczyk (Kraków)
· Piel. dypl. Magdalena Cygan (Kraków)
· Piel. dypl. Lucyna Tokaj (Kraków)
· mgr Bożena Urbanek (Łódź)
· stud. Krzysztof Boczar (Lublin)

Gabinet Lekarski Konferencji (pokój 101)
· Lekarz Konferencji: dr Agnieszka Ponurkiewicz (Białystok)
Pielęgniarka: piel. dypl. Alina Kuźmińska (Białystok)

Powrót do góry>>>

 

Patronat

 

Konferencję swoim patronatem objął Krajowy Konsultant w Dziedzinie Kardiologii - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Honorowy patronat:
· Prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak - Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
· JM Rektor UM w Białymstoku - prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński
· Prof. dr hab. med. Włodzimierz Musiał - Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiologii dla Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Białystok
 Tadeusz Truskolaski

 

Patronat medialny:

· TVP S.A. Oddział w Białymstoku
· Radio Białystok S.A.
· MB Media - Nowoczesna Klinika
· Gazeta Współczesna - Media Regionalne, Białystok
· Ogólnopolski Przegląd Medyczny (www.medyczny.elamed.pl)

Powrót do góry>>>

  

Współpraca

Współpraca:
· Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
· Sekcja Echokardiografii PTK

Współpracujące Podlaskie Regionalne Ośrodki Kardiologiczne:
· dr n. med. Anatol Aksiucik - Ordynator Oddziału Kardiologii Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK w Białymstoku
· dr n. med. Romuald Krynicki - Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
· dr Paweł Drozdowski - Ordynator Oddziału Kardiologii NZOZ Procardia w Augustowie
· dr n. med. Jerzy Bychowski - Ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im J. Śniadeckiego w Białymstoku

Powrót do góry>>>

 

Komitet Honorowy

· Prof. dr hab. med. Janina Stępińska - Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
· Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski - Krajowy Konsultant w dziedzinie Kardiologii
· Prof dr hab. n. med. Jerzy Laudański - Kierownik Kliniki Torakochirurgii UM w Białymstoku
· Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle - Kierownik Kliniki Kardiochirurgii UM w Białymstoku
· Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki - Prezes Oddziału Białostockiego PTK
· Dr Marek Chojnowski - Dyrektor Szpitala MSWiA w Białymstoku
Powrót do góry>>>

 

Honorowi Goście Konferencji:

· Prof. dr hab. med. Janina Stępińska - Prezes Elekt PTK 
· Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski - Krajowy Konsultant w dziedzinie Kardiologii 
· Mgr Beata Lewandowska - Dyrektor Biura Zarządu Głównego PTK 
Powrót do góry>>>

 

 

Zasady organizacyjne i opłaty

 ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW:

Tym razem Konferencja odbywa się w centrum Białegostoku, gdzie hoteli jest kilka; "****Gołębiewski" to hotel, w którym będzie odbywać się POLSTIM. W "Gołębiewskim" zakwaterowani będą głównie Wykładowcy, członkowie Komitetu Organizacyjnego oraz Przedstawiciele Sponsorów.
Uczestnikom proponujemy kilka innych hoteli, które mają standard na poziomie "Gołębiewskiego" a nawet wyższy i są zlokalizowane w pobliżu miejsca obrad (spacerkiem 10 minut):

1. ***Best Western Hotel Cristal
ul. Lipowa 3/5 15-424 Białystok
Telefon: +48 (085) 74 96 100; Telefax: +48 (085) 74 96 171; E-mail: cristal@cristal.com.pl
http://www.cristal.com.pl/
Nasi Goście rezerwując nocleg na hasło POLSTIM mają zagwarantowane 15 %zniżki
Ceny pokoi:
pokój 1-osobowy standard 280 zł (ze zniżką 238 zł)
standard plus/exlusive 300 zł ( ze zniżką 255 zł)
pokój 2-osobowy standard 300 zł (ze zniżką 255 zł)
standard plus/exlusive 340 zł ( ze zniżką 289 zł)

2. **** Hotel Branicki
ul. Zamenhofa 25, 15-435 Białystok
tel.: +48 85 665 25 00; fax: +48 85 665 25 01; tel.: 697 092 479
e-mail: recepcja@hotelbranicki.com.
http://www.hotelbranicki.com/
Tu ceny i zniżka dla naszych Gości w trakcie ustalania

3. Villa Pastel
ul. Waszyngtona 24a 15-269 Białystok
tel. 0-85 748 60 60; fax 0-85 748 60 90; tel. kom. 0 600 288 809; E-mail: pastel@kasol.com.pl
http://www.kasol.com.pl/pastel/informacje.html
Ceny pokoi
pokój 1-osobowy 180 zł
pokój 2-osobowy 220 zł
rezerwacja na hasło: POLSTIM

4. HOTEL "Dwór Czarneckiego"
Kolonia Porosly 54 A
k. Białegostoku, 16-070
85 662 68 50
Autobus: Porosły
Pokój dwuosobowy- 190 zł/doba (standardowa cena 210 zł/doba)
Pokój jednoosobowy- 150 zł/doba (standardowa cena 170 zł/doba)
dojazd samochodem, taksówką lub autobusem, rogatki Białegostoku od strony Warszawy.
około 12 km od miejsca obrad

5. Hotel 3 Trio Białystok ***
ul. Hurtowa 3 , 15-399 Białystok
tel. +48 85 745 40 50 , 745 54 22, e-mail: hotel@hotel3trio.pl
- pokój 2-os. superior ze śniadaniem 290zł - 10%=261zł/doba
- pokój 1-os. superior ze śniadaniem 245zł - 10%=220,50zł/doba
- pokój 2-os. standard ze śniadaniem 235zł - 10%=211,50zł/doba
- pokój 1-os. standard ze śniadaniem 175zł - 10% =157,50zł/doba
dojazd samochodem, taksówką lub autobusem
około 4,5 km od miejsca obrad

6. Hotel MOSiR
ul. Wołodyjowskiego 5
15-272 Białystok
tel. 085 749 62 00, 085 749 62 10
fax 085 749 62 33
e-mail: hotel@mosir.bialystok.pl

Pokój dwuosobowy- 140 zł/doba
Pokój jednoosobowy- 60 zł/doba ( bez łazienki), 100 zł/dobę (z łazienką)
oferta bez śniadania, śniadanie dodatkowo 13 zł.

tańsza opcja i warunki, przy dobrym położeniu, spacerkiem 20 minut.

 

Być może będą jeszcze wolne miejsca w Hotelu "Gołębiewski" - gdyby nie Komitet Organizacyjny nie wykorzystał wszystkich pokoi. Jeżeli taka możliwość się pojawi - natychmiast to ogłosimy.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Rejestracja Uczestników to nieodzowny i ważny element organizacyjny każdej konferencji Rejestrujemy obecność na poszczególnych dniach Konferencji - niezbędne jest to dla zarezerwowania (zapłacenia przez nas) odpowiedniej liczby obiadów (płatne, po 50 zł, płatne przy rejestracji), kolacji ("bezpłatne" tzn. opłacane z budżetu Konferencji) i tzw. przerw kawowych (też opłacane z budżetu Konferencji) a ponadto dla przygotowania imiennych plakietek, imiennych certyfikatów uczestnictwa oraz imiennych certyfikatów uczestnictwa w kursach. Bardzo prosimy, bo Uczestnicy rejestrowali się osobiście, podając swój adres e-mailowy. Zlecenie tego zadania Przedstawicielowi Firny (np. farmaceutycznej) spowoduje, że i SRS i Organizatorzy Konferencji stracą całkowity kontakt z Uczestnikiem. Spowoduje to również, że wszelkie inne informacje od Zarządu SRS PTK w przyszłości będą wysyłane automatycznie na adres e-mailowy Przedstawiciela Firmy. Unikajmy takich sytuacji !

OPŁATY

Konferencja, podobnie jak w roku 2008, 2009 i 2010 jest BEZ OPŁATY KONFERENCYJNEJ ! Kolacje są "bezpłatne" (Uczestnicy są gośćmi naszych Sponsorów) Uczestnicy płacą jedynie 50 zł za obiady - wykupując bony obiadowe przy rejestracji w Hotelu "Gołębiewski". Jeżeli ktoś z Państwa będzie sobie życzył faktury za zakwaterowanie - otrzyma ją bezpośrednio z hotelu, w którym będziecie Państwo zakwaterowani.

Powrót do góry>>>

 

Formularz rejestracyjny

 

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń. Dalsze rejestracje - na miejscu

W razie niemożności przybycia Osoby Zarejestrowane prosimy o bezwzględne powiadomienie Organizatorów - inaczej Komitet Organizacyjny będzie zmuszony pokryć koszty zarezerwowanych obiadów, kolacji i przerw kawowych z własnych funduszy!!! Zmarnują się plakietka, certyfikat i zeszyt z programem i abstraktami ! W sumie to duże obciążenie budżetu Konferencji.

Powrót do góry>>>

 

Punkty edukacyjne

Punkty edukacyjne:
Komisja ds. Szkolenia i Specjalizacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznała za
· Udział w Konferencji POLSTIM 2011 17,5 pkt edukacyjnego PTK
· Udział w Kursie ICD - 5,25 pkt edukacyjnego PTK
· Udział w Kursie PM - 5,25 pkt edukacyjnego PTK
Uczestnicy mogą uzyskać punkty tylko za jeden wybrany Kurs
Powrót do góry>>>

 

Sponsorzy kursu

Konferencję zamierzamy zorganizować dzięki bezwarunkowym grantom edukacyjnym Trzech Głównych Sponsorów:
· Biotronik Polska Sp. Z o.o.
· Medtronic Polska Sp. Z o.o.
· St Jude Medical Sp. Z o.o.

oraz bezwarunkowym grantom pozostałych firm (kolejność wg. wielkości wpłat):
· ASTRA ZENECA - złoty sponsor
· KRKA - srebrny sponsor
· Biosense Webster
· SANOFI AVENTIS
· ViaMedica
· Berlin-Chemie MENARINI
· TOSHIBA
· ITAM Zabrze
· HAGMED
· HAMMER-MED
· Valeant/ ICN Polfa Rzeszów
· MLEKOVITA
· PFIZER
· POLPHARMA
· DRG MEDTEK (Stereotaxis)
· Schiller
· Boston
· PHILIPS POLSKA
· SIEMENS POLSKA
· MEDEA Sp. z o. o.

 

Ważna Informacja dla sponsorów od hotelu

Uprzejmie prosimy, o poinformowanie firm sponsorujących organizację kongresu POLSTIM 2011, aby przed dokonaniem wpłat na nasze konto wysyłać pisma informujące, że dana firma będzie partycypować w kosztach organizacji kongresu naukowego POLSTIM 2011 planowanego na termin 30.05.11-03.06.11, wraz z podaniem zadeklarowane kwoty.
Informacja taka jest niezbędna do wystawienia faktury zaliczkowej tytułem organizacja kongresu - VAT 23 %. Firma powinna również podać pełne dane do faktury oraz osobę kontaktową wraz z nr-em telefonu.
W przypadku pozostałych indywidualnych zamówień firm (np. noclegi, dodatkowe usługi gstronomiczne, sale, inne) firmy powinny również wysłać zamówienie bezpośrednio do Hotelu, w celu ustalenia warunków realizacji usługi.
Żaneta Szoka Koziejko - Hotel Gołębiewski
Biuro Rezerwacji i Marketingu
ul. Pałacowa 7, 15- 064 Białystok
tel. +48 85 678 21 51, -52, -61 fax + 48 85 678 26 00
e-mail bialystok@golebiewski.pl; www.golebiewski.pl

Powrót do góry>>>

 

Powrót do góry>>>

 

Lista uczestników

 
tytuł Imię Nazwisko miejscowość
Komitet Naukowy Konferencji
Dr n med. Bogdan Galar Białystok
Dr Marcin Gułaj Białystok
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle Białystok
Dr Beata Małkowska Białystok
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Musiał Białystok
Dr n med. Sławomir Sielski Bydgoszcz
Dr n med. Alicja Dąbrowska-Kugacka Gdańsk
Dr n med. Maciej Kempa Gdańsk
Dr hab. n. med. Ewa Lewicka Gdańsk
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak Gdańsk
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka Gdańsk
Dr n med. Artur Filipecki Katowice
Dr n med. Kinga Gościńska-Bis Katowice
Dr n med. Andrzej Hoffman Katowice
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Kargul Katowice
Dr n med. Witold Orszulak Katowice
Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza Katowice
Dr Dagmara Urbańczyk-Świć Katowice
Dr hab. n. med. Anna Maria Wnuk-Wojnar Katowice
Dr n med. Iwona Wożniak-Skowerska Katowice
Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon Kielce
Dr Krzysztof Krzyżanowski Koszalin
Dr n med. Elżbieta Zinka Koszalin
Dr n med. Bogumiła Bacior Kraków
Dr n med. Jacek Bednarek Kraków
Dr n med. Marek Jastrzębski Kraków
Dr hab. n. med. Jacek Lelakowski Kraków
Dr hab. n. med. Jacek Majewski Kraków
Dr n med. Barbara Małecka Kraków
Dr n med. Andrzej Maziarz Kraków
Dr n med. Roman Pfitzner Kraków
Dr Andrzej Ząbek Kraków
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski Lublin
Dr Krzysztof Oleszczak Lublin
Dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski Lublin
Dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski Łódź
Dr n med. Michał Chudzik Łódź
Dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz Łódź
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński Łódź
Dr n. inż. Mikołaj Łuczak Łódź
Dr n. med. Michał Mazurek Łódź
Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska Łódź
Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński Łódź
Dr n med. Jerzy Krzysztof Wranicz Łódź
Dr Janusz Zrobek Łódź
Dr n med. Stefan Karczmarewicz Otwock
Dr n med. Artur Baszko Poznań
Dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk Poznań
Dr n med. Ewa Migaj-Straburzyńska Poznań
Dr n med. Przemysław Mitkowski Poznań
Prof. dr hab. n. med. Romuald Ochotny Poznań
MD Henrik Andersen Stereotaxis
Dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak Szczecin
Dr n med. Andrzej Stanke Szczecin
Dr Krzysztof Młynarczyk Tarnów
Prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski Warszawa
Dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka Warszawa
Dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska Warszawa
Dr n med. Aleksandra Czepiel Warszawa
Dr n med. Paweł Derejko Warszawa
Prof. dr hab. n. med Zbigniew Gaciong Warszawa
Dr n med. Marcin Grabowski Warszawa
Dr n med. Edward Koźluk Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski Warszawa
Dr Jacek Kuśnierz Warszawa
dr n. med. Franciszek Majstrak Warszawa
Dr n med. Ewa Makowska Warszawa
Dr n med. Dariusz Michałkiewicz Warszawa
Dr n med. Jolanta Miśko Warszawa
Dr n med. Włodzimierz Mojkowski Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski Warszawa
Dr n med. Artur Oręziak Warszawa
Dr n med. Marian Pieniak Warszawa
Dr hab. n med. Andrzej Przybylski Warszawa
Dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski Warszawa
Dr n med. Sebastian Szmit Warszawa
Dr n med. Sebastian Stec Warszawa
Dr n med. Maciej Sterliński Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed Warszawa
Dr hab. n. med. Łukasz Szumowski Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Franciszek Walczak Warszawa
Dr n med. Dariusz Wojciechowski Warszawa
Dr n med. Aleksander Maciąg Warszwa
Dr n med. Dariusz Jagielski Wrocław
Dr n med. Jerzy Śpikowski Wrocław
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus Zabrze
Dr hab. n. med. Oskar Kowalski Zabrze
Dr Sławomir Pluta Zabrze
Dr n med. Patrycja Pruszkowska-Skrzep Zabrze
Dr Adam Sokal Zabrze
Dr n med. Paweł Dąbrowski Zamość
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok Zamość
Komitet Organizacyjny Konferencji
Dr Agnieszka Ponurkiewicz Białystok
mgr piel. Alina Kuźmińska Białystok
Dr Piotr Jakim Białystok
Dr Mirosław Charkiewicz Białystok
Dr Emilia Bańkowska-Głuszczyn Białystok
Dr Małgorzata Chlabicz Białystok
Dr Ewa Uścińska Białystok
Dr Marta Markowska Białystok
dr n. med. Anna Bossowska Białystok
dr n. med. Waldemar Kazberuk Białystok
Dr Aneta Mazuruk Białystok
Dr Marta Burak Białystok
Dr Marek Stocki Białystok
Dr Rafał Kloc Białystok
Dr Piotr Soroko Białystok
dr n. med. Mariusz Ciołkiewicz Białystok
Dr Alina Wawreniuk Białystok
piel. dypl. Elżbieta Dąbrowska Białystok
mgr piel. Monika Mojsa Białystok
inny Adam Milewski Białystok
Dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz Białystok
dr n. med. Robert Sawicki Białystok
Dr Marcin Witkowski Białystok
Dr Karol Tytman Białystok
Piel. dypl. Maria Jernajczyk Kraków
piel. dypl. Magdalena Cygan Kraków
piel. dypl. Lucyna Tokaj Kraków
Dr Artur Klimczak Lodz
Dr n med. Andrzej Głowniak Lublin
dr Adam Tarkowski Lublin
piel. dypl. Małgorzata Jedut Lublin
piel. dypl. Wioletta Miętkiewicz Lublin
stud Krzysztof Boczar Lublin
mgr Bożena Urbanek Łódź
mgr Beata Mańkowska Łódź
Dr Joanna Lewek Łódź
Mgr Beata Lewandowska Warszawa
Uczestnicy Konferencji
Dr Dorota Kopecka-Żylińska Augustów
Dr Grzegorz Wróbel Biała Podlaska
piel. dypl. Beata Gryszko Biała Podlaska
piel. dypl. Grażyna Papińska Biała Podlaska
mgr piel. Anna Bukrzewska Biała Podlaska
piel. dypl. Magdalena Zaniewicz Biała Podlaska
piel. dypl. Grażyna Dragulska Biała Podlaska
piel. dypl. Iwona Semeniuk Biała Podlaska
mgr Barbara Jakoniuk Biała Podlaska
piel. dypl. Barbara Dawidziuk Biała Podlaska
Dr Adam Gorlo Białystok
mgr Urszula Prokopiuk Białystok
mgr Krystyna Potapa Białystok
dr n. med. Justyna Kuźmiuk Białystok
piel. dypl. Krystyna Wappa Białystok
piel. dypl. Dorota Młynarczuk Białystok
studentka Bożena Kamieńska Białystok
piel. dypl. Halina Krysiewicz Białystok
piel. Elżbieta Obuchowska Białystok
mgr piel. Jolanta Bućko Białystok
mgr piel. Joanna Popko Białystok
mgr piel. Marta Chwedoruk Białystok
mgr piel. Małgorzata Szczerba Białystok
mgr piel. Ewelina Wawiórko Białystok
mgr piel. Joanna Miniuk Białystok
mgr piel. Marta Paniczko Białystok
piel. dypl. Anna Dondziło Białystok
inny Arkadiusz Drejer Białystok
mgr piel. Magdalena Makowska Białystok
piel. dypl. Anna Nazarko Białystok
piel. dypl. Bogusława Piszczatowska Białystok
mgr Izabela Karwowska Białystok
piel. dypl. Barbara Krajewska Białystok
piel. dypl. Antonina Lenkiewicz Białystok
Dr Anna Klimczuk Białystok
Dr Marcin Wiliński Białystok
dr n. med. Jerzy Bychowski Białystok
Dr Tomasz Jackowski Białystok
dr n. med. Anna Lewczuk Białystok
Dr Hanna Kamalska Białystok
Dr Marta Markowska Białystok
Dr Tomasz Stepek Białystok
Dr Karolina Mardarowicz Białystok
studentka Monika Perkowska Białystok
Dr Jan Paruk Białystok
dr n. med. Katarzyna Wojtkielewicz Białystok
dr n. med. Barbara Stogowska-Nikiciuk Białystok
student/studentka Emil Kobus Bielsk Podlaski
Dr Klaudiusz Komor Bielsko-Biała
Dr Agnieszka Gorgoń-Komor Bielsko-Biała
Dr Tomasz Zając Bydgoszcz
Dr Mariusz Kujawski Bydgoszcz
Dr Jacek Dybowski Bydgoszcz
piel. Danuta Mikołajewska Bydgoszcz
Dr Mariusz Zieliński Chojnice
piel. dypl. Wioletta Tomaszewicz Chojnice
piel. dypl. Anna Dabrowska Chojnice
Dr Zbigniew Łebek Częstochowa
Dr Lidia Popielska-Łebek CZĘSTOCHOWA
Dr Dawid Tomalski Częstochowa
Dr Gracjan Pytel Częstochowa
Dr gul shefa Dąbrowa Białostocka
Dr Joanna Pawlik Elbląg
Dr Tomasz Hajdukiewicz Elbląg
Dr Jarosław Wójcik Elbląg
Dr Urszula Kossowska Ełk
Dr Michał Wawreszuk Ełk
Dr Małgorzata Wasilewska-Piktel Ełk
Dr Andrzej Kazberuk Ełk
Dr Wojciech Skowysz Ełk
Dr Mikołaj Cywoniuk Ełk
Dr Lidia Łepska Gdańsk
Dr Dariusz Surman Gdańsk
Dr Mateusz Wilkowski Gdańsk
techn. Anetta Kędzia Gdańsk
techn. Joannna Kallas Gdańsk
Dr Joanna Bereda Gdańsk
dr n. med. Joanna Kwiatkowska Gdańsk
dr n. med. Elzbieta Dułak Gdynia
dr n. med. Elzbieta Dulak Gdynia
Dr Pawel Miekus Gdynia
Dr Witold Gwizdała Gniezno
mgr piel. Beata Plucińska Gniezno
piel. dypl. Beata Gruszka Gniezno
Dr Andrzej Główka Gniezno
inny Angelika Michalczak Gniezno
techn. Aurelia Rosińska Gniezno
techn. Danuta Wojtczak Gniezno
piel. dypl. Beata Waszak Gniezno
Dr wieslaw hulak Gorzow Wlkp.
Dr Paweł Basiukiewicz Grodzisk Mazowiecki
Dr Łukasz Pastwa Grodzisk Mazowiecki
piel. dypl. Jolanta Tomaszewska Grodzisk Mazowiecki
Dr Leszek Popiołek Grudziądz
dr n. med. Paweł Szymański Grudziądz
Dr Elżbieta Janowicz Hajnówka
piel. dypl. Marzena Łytkowska Inowrocław
piel. dypl. Wiesława Kułakowska Inowrocław
Dr Małgorzata Brzustowska Inowrocław
dr n. med. Andrzej Kuzniar Jaroslaw
Dr Małgorzata Dukacz Jarosław
piel. dypl. LIDIA ZALOT Jarosław
piel. dypl. Beata Mikłasz Jarosław
piel. dypl. Alina Janusz Jarosław
Dr Agnieszka Trawczyńska Kalisz
Dr Marek Zieliński Kalisz
dr n. med. Jarosław Bis Katowice
mgr Małgorzata Buniewicz Katowice
piel. dypl. Mariola Miciak Katowice
Dr Jarosław Kolasa Katowice
dr n. med. Wojciech Kwaśniewski Katowice
Dr przemysław Dąbkowski Kielce
Dr Paweł Krzyżak Kielce
dr n. med. Stanisław Buda Kielce
techn. Michał Chrabąszcz Kielce
piel. dypl. Małgorzata Banasik Kielce
piel. dypl. Magdalena Bzymek Kielce
Dr Janusz Śledź Kielce
Dr Monika Klank-Szafran Kielce
dr n. med. Sebastian Stec Kielce
mgr inż Arkadiusz Śledź Kielce
Dr maciej młodnicki kielce
piel. dypl. Renata Damentko Kielce
dr n. med. Dorota Miłek-Kurzątkowska Knyszyn
Dr Ewa Świderska Konin
Dr Tomasz Święcicki Konin
Dr Krzysztof Czerniejewski Konin
mgr Małgorzata Padzik Koszalin
piel. dypl. Zofia Kryńska Koszalin
piel. dypl. Magdalena Ćwikałowska Koszalin
Dr Krzysztof Patyński Koszalin
Dr Tomasz Grotowski Kowanówko
piel. dypl. Eugenia Guratowska Krakow
piel. dypl. Maria Domin-Burek Krakow
techn. Paweł Kołacz Kraków
Dr Mariusz Kafara Kraków
Dr Anna Rydlewska Kraków
Dr Marcin Kuniewicz Kraków
Dr Jakub Machejek Kraków
Dr Kazimierz Haberka Kraków
Dr Małgorzata Hardzina Kraków
dr n. med. Jerzy Wiliński Kraków
dr n. med. Marek Prech Leszno
Dr Remigiusz Szczepanowski Lubin
Dr Karol Turkiewicz Lubin
Dr Piotr Kawałek Lublin
Dr Tomasz Chromiński Lublin
Dr Piotr Fic Lublin
Dr Bartosz Olajossy Lublin
Dr Olga Grzegorczyk Lublin
dr n. med. Andrzej Rubaj Lublin
dr n. med. Robert Błaszczyk Lublin
Dr Radosław Zarczuk Lublin
Dr Marcin Szczasny Lublin
Dr Marcin Janowski Lublin
dr n. med. Anna Wysocka Lublin
dr n. med. Małgorzata Jargiełło-Baszak Lublin
dr n. med. Tomasz Sodolski Lublin
dr n. med. Bogdan Łakomski Lublin
mgr piel. Zofia Adamczuk Lublin
Dr Tomasz Iżko Lublin
student/studentka Łukasz Siedlecki Łapy
Dr Anna SZUMOWSKA-PĘDZIŃSKA Łomża
Dr Paweł Kubiński Łódź
Dr Agnieszka Dębska-Kozłowska Łódź
Dr Maria Sobczak Łódź
Dr Marcin Kasprzyk Łódź
dr n. med. Przemysław Gworys Łódź
Dr Robert Kowalski Łódź
dr n. med. Marcin Makowski Łódź
Dr Paweł Strzelecki Łódź
Dr Maciej Banasiak Łódź
Dr Bartłomiej Bińkowski Łódź
dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz Łódź
mgr inż Bożena Ubanek Łódź
Dr Aneta Antkowicz Łódź
dr n. med. Jan Ruta Łódź
Dr Paweł Korczyc Łódź,
Dr Anna Winnicka Nowa Sól
Dr Beata Juchno-Janus Nowa Sól
Dr Katarzyna Łojewska Nowa Sól
Dr Adam Ciesielski Nowa Sól
Dr Barbara Dominik Nowa Sól
Dr Tomasz Pawlik Opole
Dr Grzegorz Hordyński Opole
Dr Przemysław Chojnowski Ostrołęka
Dr wojciech rogowski Ostrołęka
Dr Przemysław Płaza Ostrowiec Świętokrzyski
Dr Ryszard Wysocki Ostrów Wlkp.
Dr Sylwia Banaszak Pionki
Dr Andrzej Bęben Piotrków Tryb
Dr Andrzej Jakubik Piotrków Tryb.
Dr Damian Kowalik Piotrków Trybunalski
Dr Wojciech Borowski Płock
mgr Marek Witkowski Płock
Dr Tomasz Sawicki Płock
Dr Aleksandra Kosmaczewska Płock
Dr Jerzy Tomaka Płońsk
techn. Lucyna Wójcik Polanica Zdrój
piel. dypl. Magdalena Ziomek Polanica Zdrój
piel. dypl. Beata Sadowska Polanica Zdrój
Dr Andrzej Tatarczuk Polanica Zdrój
dr n. med. Tomaasz Smukowski Poznan
dr n. med. Agnieszka Katarzyńska-Szymańska Poznań
Dr Lidia Chmielewska- Michalak Poznań
dr n. med. Anna Nowicka Poznań
dr n. med. Rafał Dankowski Poznań
dr n. med. Wojciech Seniuk Poznań
Dr Anna Komosa Poznań
dr n. med. Magdalena Łanocha Poznań
piel. dypl. Anna Stefaniak Poznań
piel. dypl. Teresa Bednarowicz Poznań
Dr Adrian Gwizdała Poznań
dr n. med. Michał Waśniewski Poznań
dr n. med. Marek Konieczny Puławy
Dr dariusz karbarz radom
piel. dypl. Renata Damentko Radom
Dr Dariusz Karbarz Radom
Dr Alla Matviychuk Rivne Ukraine
dr n. med. Alicja Gałuszka- Bilińska Ruda Śląska
Dr Janusz Romanek Rzeszów
Dr Marcin Chlebuś Rzeszów
Dr Piotr Szafarz Rzeszów
Dr Konrad Dudek Rzeszów
Dr Aneta Dudek Rzeszów
Dr Marcin Kostkiewicz Rzeszów
Dr Piotr Futyma Rzeszów
Dr Roman Piotrowski Rzeszów
Dr Marcin Maciołek Rzeszów
dr n. med. Marian Futyma Rzeszów
Dr Ewa Futyma Rzeszów
Dr Jarosław Sander Rzeszów
dr n. med. Adam Dreher Sanok
Dr Adam Chybiło Sanok
Dr Renata Kozłowska Sejny
Dr Monika Kujawiak Siedlce
Dr Marcin Szabelski Siedlce
Dr Sylwia Cichosz Siedlce
Dr Monika Kujawiak Siedlce
Dr Hanna Wilk-Manowiec Siedlce
Dr Irena Jodkowska Siedlce
Dr Mariusz Nowakowski Słupsk
dr n. med. Paweł Byrdziak Słupsk
student/studentka Sławomir Sienkiewicz Sokółka
Dr Wojciech Gnyp Stalowa Wola
Dr Agnieszka Reichert Stalowa Wola
Dr Radosław Krawczykiewicz Stalowa Wola
Dr Janusz Paź Starachowice
Dr Małgorzata Żendzian Suwałki
dr n. med. Wanda Jabłońska-Strynkowska Suwałki
dr n. med. Radosław Kiedrowicz Szczecin
dr n. med. Piotr Kogut Tarnów
Dr Ewa Krupa Tarnów
Dr Jacek Pikul Tarnów
Dr Maciej Pruski Tychy
Dr Adrianna Gościńska Tychy
Dr Michał Gorawski Wałbrzych
mgr Anna Szymczyk Wałbrzych
piel. dypl. Beata Jaskółka Warszawa
piel. dypl. Bożena Iwanowska Warszawa
dr n. med. Piotr Urbanek Warszawa
Dr Joanna Zakrzewska-Koperska Warszawa
Dr Bartosz Duda Warszawa
Dr Grzegorz Warmiński Warszawa
Dr Bogdan Lech Warszawa
Dr Andrzej Hasiec warszawa
Dr Kamila Adach Warszawa
Dr Michał Moszczeński Warszawa
Dr Łukasz Zieliński Warszawa
piel. dypl. Sylwia Sochacka Warszawa
piel. dypl. Jadwiga Starosz Warszawa
Dr Agnieszka Starska Warszawa
Dr Sylwia Gaj Warszawa
dr n. med. Roman Steckiewicz Warszawa
mgr Elżbieta Świętoń Warszawa
Dr Zbigniew Orski Warszawa
Dr Dariusz Rodkiewicz Warszawa
Dr Bogna Foss-Nieradko Warszawa
Dr Błażej Kozłowski Warszawa
Dr Julita Zalewska Warszawa
Dr Sebastian Przychodzeń Warszawa
dr n. med. Przemysław Stolarz Warszawa
Dr Rajmund Zaczek Warszawa
piel. dypl. Justyna Korwin-Michalak Warszawa
piel. dypl. Renata Uchaniuk Warszawa
piel. dypl. Urszula Wielądek Warszawa
piel. dypl. Beata Wydra Warszawa
piel. dypl. Elżbieta Stachurska Warszawa
Dr Katarzyna Byczkowska Warszawa
Dr Miroslaw Figura Warszawa
Dr Anna Szamreta Warszawa
piel. dypl. Justyna Korwin-Michalak Warszawa
Dr Ewelina Kwaśniak Warszawa
Dr Zbigniew Popiel Warszawa
Dr Agnieszka Kołodzińska Warszawa
Dr Tomasz Saniewski Warszawa
Dr Sławomir Chojnowski Warszawa
Dr Piotr Gajewski Warszawa
Dr Rafał Supryn Warszawa
dr n. med. Patryk Krzyżak Warszawa
Dr Maciej Świątkowski Warszawa
Dr katarzyna Wołkowska warszawa
dr n. med. Rafał Płaksej Wrocław
Dr Michał Labus Wrocław
Dr Bartosz Szafran Wrocław
Dr Joanna Żyndul Wrocław
inny Alicja Cepiel Wrocław
inny Maciej Staszczyk Wrocław
piel. dypl. Agata Zarzeczna Wrocław
piel. dypl. Elżbieta Sęktas Wrocław
Dr Mariusz Mazij Wrocław
Dr Bernadetta Pasicka Wrocław
mgr piel. Teresa Behan Wrocław
piel. dypl. Marzenna Wanat Wrocław
Dr Ewa Mroczek Wrocław
dr n. med. Elżbieta Skiba Wrocław
piel. dypl. Elżbieta Sęktas Wrocław
piel. dypl. Agata Zarzeczna Wrocław
Dr Małgorzata Świetlińska Zabrze
Dr Mariusz Hładij Zakopane
Dr Anna Orzechowska zakopane
Dr Marita Pracuta Zambrów
Dr Janusz Poświatowski Zamość
Dr Jacek Kwiatuszewski Zamość
Dr Paweł Stefańczyk Zamość
Dr Tomasz Domański Zamość
Dr Bogdan Obszański Zamość
Dr Jacek Dudek Zamość
Dr Wojciech Wróbel Zamość
Dr Wojciech Borzęcki Zamość
Dr Małgorzata Stolińska-Kasprzyk Zgierz
Dr Piotr Kostanecki Zgorzelec
Dr Piotr Anders Zielona Góra
Dr Paweł Waloszek Zielona Góra
mgr Katarzyna Wtorkowska Zielona Góra

 

Zgłosiło się już ponad 230 osób!

Powrót do góry>>>