VIII Wiosenne Koszalińskie Warsztaty Resynchronizacyjne
"Dylematy i problemy rozbudowy układów"

 

  

Termin i miejsce

MIEJSCE WARSZTATÓW
Wykłady, seminaria:
Wykłady, seminaria: HOTEL MEDUZA
ul. Nadbrzeżna 2, MIELNO
Tel. 0 94 348 08 90 Fax. 0 94 348 08 94
www.meduza.mielno.pl
Zajęcia praktyczne:
Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki w Koszalinie
ul. Chałubińskiego 7; 75-950 Koszalin
Tel/fax: 0 94 346 32 32

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:

HOTEL MEDUZA
ul. Nadbrzeżna 2, MIELNO
Tel. 0 94 348 08 90 Fax. 0 94 348 08 94
www.meduza.mielno.pl

 

Powrót do góry>>>

 

Od komitetu naukowego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

WIOSENNE KOSZALIŃSKIE WARSZTATY RESYNCHRONIZACYJNE dawno już weszły do grafika spotkań Osób zainteresowanych postępami w stymulacji, w tym CRT. Ta ostatnia stanowi dziś już standardową procedurę i choć nadal pozostaje wiele zagadnień nie do końca rozwiązanych (kwalifikacja pacjentów, postępowanie z pacjentami "z pogranicza" wskazań do CRT, kryteria i dobór optymalnej lokalizacji wszystkich elektrod w układzie resynchronizującym, programowanie jednostek CRT oraz wskazania do stosowania urządzeń z opcją terapii wysokonapięciowej) to jednak ostatni rok nie przyniósł nowej wiedzy.

W tym roku po raz wtóry zwracamy się w kierunku kolejnego wyzwania stojącego przed nami - zabiegom rozbudowy układów zwanych potocznie "upgradingami". Tego typu zabiegi to istne pole minowe, na którym można się natknąć na dziesiątki czyhających pułapek, w najlepszym razie nie pozwalających na dokończenie zaplanowanego zabiegu.

O zapotrzebowaniu na takie Warsztaty świadczy liczba zgłoszeń - w ubiegłych latach zawsze przekraczająca organizacyjne możliwości przyjęcia wszystkich chętnych. Świadczy również o tym zawsze pełna sala wykładowa np. o godz. 20-tej, podczas naszych poprzednich pięciu spotkań.

Warsztaty (poziom: dla zaawansowanych i średnio-zaawansowanych), poświęcone są przede wszystkim zaprezentowaniu (na możliwie najwyższym, ale osiągalnym w Polsce poziomie) aspektów praktycznych zabiegów rozbudowy systemów (kwalifikacje, problemy techniczne, sposoby pokonywania). Zależy nam również, by przekazać Uczestnikom możliwie dużo nowych myśli, koncepcji i opinii, które przywieźliśmy w ostatnich latach z Cardiostim'ów, Kongresów HRS i innych a przede wszystkim - byśmy podzielili się własnymi doświadczeniami i refleksjami. Ewolucja programów i tematyki naszych Wiosennych Warsztatów resynchronizacyjnych dowodzi, że obecnie jesteśmy na etapie dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy mniej i bardziej doświadczonymi Osobami i Zespołami.

Dzięki wspaniałej postawie naszych Wykładowców i tym razem udało nam się utrzymać bezpłatną konwencję Warsztatów - tzn. bez opłaty za uczestnictwo. Największe podziękowania z mojej i z Naszej strony należą się Organizatorowi tego spotkania - pani Doktor Elżbiecie Zince i jej Zespołowi, którzy to oprócz doskonałych warunków do przeprowadzenia spotkania od lat zapewniają jego niepowtarzalny klimat i atmosferę.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. Andrzej Kutarski

Powrót do góry>>>

 

Organizatorzy

ORGANIZATOR:
Dr n. med. Elżbieta Zinka - Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
oraz
Zespół Pracowników Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie
Adres Organizatora: ul. Chałubińskiego 7; 75-950 Koszalin
Tel/fax: 0 94 346 32 32

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
Dr Małgorzata Wesołowska Przewodnicząca Koszalińskiego Oddziału TIP (Koszalin)
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
Dr n. med. Elżbieta Zinka (Koszalin)
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
Dr Krzysztof Krzyżanowski (Koszalin)
Dr Andrzej Ząbek (Kraków)
Mgr inż. Bożena Urbanek (Łódź)
Małgorzata Jedut (Lublin)
Wioletta Miętkiewicz (Lublin)

Powrót do góry>>>

 

Patronat

Patronat:
Warsztaty swoim patronatem objął Krajowy Konsultant ds. Kardiologii - Prof. dr n. med Grzegorz Opolski

Patronat merytoryczny:
nad Warsztatami patronat merytoryczny objęła Sekcja Rytmu Serca PTK

Powrót do góry>>>

 

Komitet naukowy

KOMITET NAUKOWY:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
Dr n. med. Elżbieta Zinka (Koszalin)
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
oraz (alfabetycznie):
Dr n. med. Marek Czajkowski (Lublin)
Dr n. med. Bogdan Galar (Białystok)
Dr n. med. Andrzej Głowniak (Lublin)
Dr Krzysztof Krzyżanowski (Koszalin)
Dr n. med. Alicja Kugacka (Gdańsk)
Dr Jacek Kuśnierz (Warszawa)
Dr n. med. Barbara Małecka (Kraków)
Dr n. med. Dariusz Michałkiewicz (Warzawa)
Dr n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Dr n. med. Włodzimierz Mojkowski (Warszawa)
Dr n. med. Michał Moszczeński (Warszawa)
Dr Krzysztof Oleszczak (Lublin)
Dr n. med. Artur Oręziak (Warszawa)
Dr n. med. Witold Orszulak (Katowice)
Dr hab. n. med. Roman Pfitzner (Kraków)
Dr n. med. Maciej Sterliński (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka (Poznań)
Dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski (Lublin)
Dr Andrzej Ząbek (Kraków)
Inż. dr Mikołaj Łuczak (Łódź)
Powrót do góry>>>

 

 

 

 

Formularz rejestracyjny

 

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń 

Powrót do góry>>>

 

Punkty edukacyjne

Komisja ds. Szkolenia i Specjalizacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Internistów Polskich przyznały punkty edukacyjne za uczestnictwo w Warsztatach.
Powrót do góry>>>

 

Sponsorzy kursu

Warsztaty zorganizowane zostaną m.in. dzięki:
bezwarunkowemu Grantowi Edukacyjnemu Firmy: BIOTRONIK Polska Sp z o.o.
oraz:
Grantom Edukacyjnym firm farmaceutycznych: Sanofi-Aventis, Egis, Bayer Polska, Adamed, Sandoz Polska oraz Polfa Warszawa.
Powrót do góry>>>

 

Lista uczestników

 
l.p. tytuł imię nazwisko miasto
1 prof. Andrzej Kutarski Lublin
2 dr n. med. Elżbieta Zinka Koszalin
3 prof. Andrzej Szyszka Poznań
4 dr hab.n. med Andrzej Tomaszewski Lublin
5 dr n. med. Michał Chudzik Łódź
6 dr n. med. Marek Czajkowski Lublin
7 dr n. med. Bogdan Galar Białystok
8 dr n. med. Andrzej Głowniak Lublin
9 dr n. med. Marcin Grabowski Warszawa
10 lek.med. Krzysztof Krzyżanowski Koszalin
11 dr n. med. Alicja Kugacka Gdańsk
12 lek.med. Jacek Kuśnierz Warszawa
13 dr n. med. Barbara Małecka Kraków
14 dr n. med. Dariusz Michałkiewicz Warszawa
15 dr n. med. Przemysław Mitkowski Poznań
16 dr n. med. Wlodzimierz Mojkowski Warszawa
17 lek.med. Krzysztof Oleszczak Lublin
18 dr n. med. Artur Oręziak Warszawa
19 dr n. med. Witold Orszulak Katowice
20 dr n. med. Roman Pfitzner Kraków
21 dr n. med. Maciej Sterliński Warszawa
22 lek.med. Andrzej Ząbek Kraków
23 mgr inż Mikołąj Łuczak Łódź
23 mgr inż Bożena Urbanek Łódź
24 Piel dypl Małgorzata Jedut Lublin
25 Piel dypl Wioletta Miętkiewicz Lublin
26 lek.med. Piotr Jakim Białystok
28 lek.med. Adam Gorlo Białystok
29 dr n. med. Robert Sawicki Białystok
30 lek.med. Małgorzata Chlabicz Białystok
31 lek.med. Grzegorz Dąbrowski Bielsko-Biała
32 lek.med. Tomasz Zając Bydgoszcz
33 lek.med. Grzegorz Gołębiowski Czestochowa
34 mgr piel. Ewa Kusińska Częstochowa
35 dr n. med. Jolanta Gabryel Częstochowa
36 lek.med. Sławomir Foremny Częstochowa
37 lek.med. Barbara Barć Gdańsk
38 lek.med. Łukasz Koziński Gdańsk
39 dr n. med. Elżbieta Dułak Gdynia
40 lek.med. Agnieszka Trawczyńska Kalisz
41 lek.med. Marek Zieliński Kalisz
42 dr n. med. Stanisław Buda Kielce
43 lek.med. Maciej Nowicki Lubliniec
44 lek.med. Paweł Kubiński Łódź
45 lek.med. Łukasz Kiciński Łódź
46 lek.med. Paweł Korczyc Łódź
47 lek.med. Barbara Dominik Nowa Sól
48 lek.med. Adam Ciesielski Nowa Sól
49 dr n. med. Andrzej Łukaszyk Poznań
50 lek.med. Arkadiusz Fagiewicz Poznań
51 dr n. med. Andrzej Bolewski Poznań
52 lek.med. Mariusz Nowakowski Słupsk
53 lek.med. Jerzy Ozga Stalowa Wola
54 lek.med. Zbigniew Hyła Stalowa Wola
55 dr n. med. Piotr Kogut Tarnów
56 lek.med. Michał Gorawski Wałbrzych
57 dr n. med. Ryszard Serafin Wałbrzych
58 dr n. med. Patryk Krzyżak Warszawa
59 mgr Elżbieta Świętoń Warszawa
60 dr n. med. Roman Steckiewicz Warszawa
61 lek.med. Dariusz Rodkiewicz Warszawa
62 dr n. med. Aleksandra Czepiel Warszawa
63 lek.med. Aleksander Bardyszewski Warszawa
Powrót do góry>>>