"ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ I PRZEWLEKŁA ZATOROWOŚĆ PŁUCNA - PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY" oraz "POSTĘPY W PULMONOLOGII I ALERGOLOGII W 2004 r

Zarządy Lubelskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego serdecznie zapraszają na wspólną konferencję

"Zator tętnicy płucnej i przewlekła zatorowość płucna - problem interdyscyplinarny" oraz

"Postępy w pulmonologii i alergologii w 2004 r"

która odbędzie się 5 listopada 2005 r (sobota) w Collegium Novum A. Racławickie 1
Początek konferencji o godz. godz. 9:30
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana została przez Zarządu Oddziałów dzięki bezwarunkowemu grantowi Firmy Sanofi-Aventis

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa z punktami dydaktycznymi PTK
Program Wspólnej Konferencji
Moderatorzy: Prof. Teresa Widomska-Czekajska, Prof. Janusz Milanowski
 1. 1. Zator tętnicy płucnej - prof. Teresa Widomska - Czekajska 15 min.
 2. Przewlekła zatorowość płucna - dr Irena Szkutnik 20 min.
 3. Zakrzepica żylna - czynnik ryzyka zatorowości płucnej - dr Andrzej Wolski 15 min.
 4. Zagrożenie zatorowością płucną w warunkach hospitalizacji - prof. Andrzej Wysokiński 15 min.
 5. Rola układu krzepnięcia w patogenezie zakrzepicy żylnej - prof. Anna Dmoszyńska, dr Bożena Sokołowska 20 min.

Przerwa 15 min.

 1. Echokardiografia w diagnostyce zatorowości płucnej - dr Andrzej Tomaszewski 10 min.
 2. Arteriografia płucna i leczenie inwazyjne ostrego zatoru t. płucnej - dr hab. Jarosław Wójcik 10 min.
 3. Wielorzędowa tomografia komputerowa w rozpoznaniu i kontroli zatorowości płucnej - dr Elżbieta Czekajska-Chehab 15 min.
 4. Leki trombolityczne, przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe w zatorowości płucnej - dr hab. Andrzej Kleinrok 15 min.
 5.  Ambulatoryjna profilaktyka zatorowości płucnej - dr Jerzy Przegaliński 10 min.
 6. Zapobieganie zatorowości płucnej u kobiet w ciąży - dr Janusz Kudlicki 10 min.

Przerwa 15 min.

Moderatorzy: Prof. Janusz Milanowski, Prof. Andrzej Emeryk

 1. Postępy w pulmonologii w 2004 r. - prof. Janusz Milanowski 30 min.
 2. Postępy w alergologii w 2004 r. - prof. Andrzej Emeryk 30 min.
 3. Problemy kardiologiczne w pulmonologii - dr Marek Michna 20 min.