Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej i leczenia ICD
II Sympozjum zimowe

 

  

Zaproszenie

   

Nagły Zgon Sercowy
 Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej
Drugie Sympozjum Zimowe

Pałac w Niepołomicach k. Krakowa
(UWAGA!!!! ZMIANA MIEJSCA!!!)

13-14 grudnia 2007

Organizatorzy:
Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (prof. Jan H. Goch i dr n. med. Michał Chudzik), oraz
 Oddział Lubelski PTK (prof. A. Kutarski

  Krajowy konsultant d/s Kardiologii prof. Grzegorz Opolski - Patronem Sympozjum

Panie i Panowie, Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy serdecznie na drugą edycję Sympozjum Zimowego "Nagły Zgon Sercowy - Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej", stanowiącej kontynuację udanego ubiegłorocznego spotkania w Rydzynie. 

Każdego roku przybywa kilka ośrodków implantujących ICD; rośnie gwałtownie również liczba chorych z takimi urządzeniami pozostającymi pod ich opieką. Powoduje to, że szybko przybywa lekarzy zajmujących się tą dziedziną elektroterapii.
Rozwój wiedzy w tej dziedzinie jak oraz pojawianie się na rynku coraz to doskonalszych urządzeń, posiadających wiele nowych, coraz bardziej złożonych algorytmów - generują zapotrzebowanie na doskonalące kursy sympozja zarówno na poziomie dla "mniej zaawansowanych" jak i dla "bardziej zaawansowanych".

Powoli (niestety zbyt powoli w stosunku do potrzeb) rosną w Polsce możliwości leczenia arytmii komorowych przy pomocy technik ablacyjnych. Mamy już grupę kilkunastu Kolegów, którzy osiągnęli światowy poziom w tej dziedzinie. I tym razem chcielibyśmy, by podzielili się z nami swoją wiedzą w tym zakresie. I nie chodzi tu o próbę nauczenia ablacji arytmii komorowych lecz o przestawienie zasad selekcji pacjentów to próby takiego leczenia. Chodzi o to by kierować pacjentów u których szanse powodzenia są największe i jednocześnie najbardziej potrzebujących. Zależy nam też, by lekarze implantujący ICD, zwłaszcza Ci z mniejszych ośrodków, nieco więcej wiedzieli o technikach ablacji arytmii komorowych.

Podobnie jak podczas poprzedniego spotkania w Rydzynie, nie zamierzamy dublować spotkań dotyczących epidemiologii i patemechanizmów elektrofizjologicznych nagłej śmierci sercowej, prezentujących analizy wyników badań efektywności leczenia ICD (trajale, metaanalizy) - lecz wskazanie pewnych prostych zasad optymalnej selekcji najbardziej zagrożonych i najbardziej pacjentów, potrzebujących inplantacji ICD. Podstawowym jednak przesłaniem naszego sympozjum jest przekazanie wiedzy, własnych doświadczeń, przemyśleń i refleksji w zakresie doboru typu urządzeń, ich implantacji, kontroli ich działania zarówno śród- i pooperacyjnej.

Za jedno z najważniejszych przesłań uważamy wspólną naukę i wymianę doświadczeń w zakresie diagnostyki i rozwiązywania problemów zaburzeń sterowania, stymulacji i adekwatności nisko- i wysokonapięciowych interwencji urządzeń. Za niewybaczalny błąd uważalibyśmy bowiem, niewykorzystanie energii i wiedzy (i chęci dzielenia się nią) sporej grupy doświadczonych Kolegów (i Koleżanek), którzy godzinami potrafią w porywający sposób, z pasją - opisywać ciekawe zaburzenia funkcji urządzeń i alternatywne sposoby rozwiązywania problemów.

Zamiarem naszym (zaproszonych Wykładowców również) jest, by spotkanie miało charakter "FORUM" służącego wymianie opinii i doświadczeń, bez podziału na "nauczających" i "nauczanych". By spotkanie to (i być może następne) przyczyniły się do integracji środowiska, bliższego poznania a nawet nawiązania trwałych przyjaźni i współpracy. By nikt z Uczestników nie czuł się w przyszłości pozostawionym samemu z problemami które mogą wymagać konsultacji osoby bardziej doświadczonej.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Jan Henryk Goch 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski

 

Powrót do góry>>>

 

Od organizatorów

Od Organizatorów
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Przedstawiamy swoje uwagi i zasady organizacyjne dotyczące tego spotkania, poprzednich i następnych:

Uczestnicy: bezpłatne uczestnictwo, uczestnicy płacą za hotel (ze śniadaniami), dojazd i za obiady (bony). Kolacja (uroczysta) - płatna z budżetu konferencji.

Wykładowcy: bez honorarium (DZIĘKI !!!); wykładowcy za nic nie płacą, przyjazd na własny koszt. Za wykładowców płacą Sponsorzy (pokrywa się z ogólnej puli otrzymanej od Sponsorów)

Zaznaczamy, że przysłanie zgłoszenia się na kurs / konferencję pociąga za sobą:
1. rezerwacja miejsca w hotelu - dokonanie przedpłaty ze strony Organizatora
2. zamówienie i przedpłata za obiad(y) ze strony Organizatora
3. zamówienie i przedpłata za kolację(e) ze strony Organizatora
4. wydrukowanie egzemplarza programu, plakietki i certyfikatu
W sumie powoduje to konieczność założenie za zgłaszającą się osobę > kilkuset złotych

Rezygnacja kilka tygodni wcześniej umożliwia odwołanie kolacji, obiadów, zmniejszenie liczby wydrukowanych materiałów konferencyjnych. Za hotel część trzeba zapłacić ale też można przyjąć kogoś z listy rezerwowej ... (kłopot ale bez straty)

Rezygnacja na kilka dni przed konferencją lub nie przyjechanie powoduje utratę kilkuset złotych z budżetu konferencji, skromniejsze kolacje i znaczące ryzyko konieczności pokrycia braków z prywatnego konta Organizatorów.

Dotychczasowe doświadczenia - zgłosili się i nie przyjechali bez powiadomienia: Baranów -9, Sulejow - 6, Uniejów - 8, Krasiczyn - 6, Strzekęcino - 4, Pułtusk - 8, Rydzyna - 7, Chlewiska - 8, Mielno - 4, Paszkówka 7 osób !!!

Powstaje lista osób, w znacząco uszczupliły budżet konferencji i przede wszystkim komuś (ze swoich Kolegów) uniemożliwiły udział w konferencji (liczba chętnych jest zawsze większą od możliwości przyjęć). Niestety w przyszłości będziemy musieli z niej skorzystać bądź zmienić formułę organizacyjną.

Organizatorzy Konferencji
Prof. Jan Hernyk Goch

Prof. Andrzej Kutarski

Powrót do góry>>>

 

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny

Kierownictwo Naukowe Sympozjum:
Prof. dr hab. med. Andrzej Kutarski (Lublin)
Prof. dr hab. med. Jan Henryk Goch (Łódź)
Prof. dr hab. med. Franciszek Walczak (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Jarosław Drożdż (Łódź)
Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak (Łódź)
Dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź)
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
Dr n. med. Andrzej Przybylski (Warszawa)

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski (Warszawa)
Dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)
Dr hab. med. Rafał Baranowski (Warszawa)
Dr hab. med. Jacek Lelakowski (Kraków)
Dr n. med. Jacek Bednarek (Kraków)
Dr Jarosław Blicharz (Tarnów)
Dr n. med. Artur Filipecki (Katowice)
Dr inż. Andreas Kucher (Berlin)
Dr Jacek Kuśnierz (Warszawa)
Dr n. med. Aleksander Maciąg (Warszawa)
Dr n. med. Barbara Małecka (Kraków)
Dr n. med. Przemysław Mitkowski (Poznań)
Dr Krzysztof Oleszczak (Lublin)
Dr n. med. Mariusz Pytkowski (Warszawa)
Dr n. med. Piotr Ruciński (Lublin)
Dr n. med. Jan Ruta (Łódź)
Dr Tadeusz Zając (Katowice)

Komitet Organizacyjny:
Prof. Andrzej Kutarski
Dr n. med. Michał Chudzik (Łódź)
Dr n. med. Barbara Małecka (Kraków)
Dr Adam Tarkowski (Lublin)
Dr n. med. Andrzej Głowniak (Lublin)
Dr Artur Klimczak (Łódź)

Powrót do góry>>>

 

Program

Czwartek, 13 grudnia, 2007
12:00 - 12:05 PowitanieJan Henryk Goch (Łódź), Andrzej Kutarski (Lublin) 5 min
12:05 - 12:20 ICD/CRT - zaakceptowana procedura przez NFZ - czy to oznacza, że będziemy w pełni skutecznie walczyć z nagłym zgonem sercowym. Polska w Europie w leczeniu NZS - perspektywy na 2008 rok. Wykład wprowadzający. Grzegorz Opolski (Warszawa) 15 min
12:20 - 12:30 Ocena zagrożenia nagłą śmiercią sercową - co nowego w 24 godzinnym monitorowaniu EKG metodą Holtera.Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź) 10 min
12:30 - 12:45 Czy należy oceniać inne parametry NZS w 24 godzinnym EKG metodą Holtera przed implantacją ICD. Rafał Baranowski (Warszawa) 15 min
12:45 - 12:55 TWA jedyny parametr, który powinien być oceniany u pts zagrożonych NZS - doświadczenia własne. Artur Filipecki (Katowice) 10 min
12:55 - 13:10 Rola parametrów nieinwazyjnych NZS w niewydolności serca.Jerzy Krzysztof Wranicz (Łódź) 15 min
13:10 - 13:40 Czy korzystam z parametrów ryzyka NZS z 24 godzinnego EKG metodą Holtera przy kwalifikacji chorych do ICD - dyskusja. Przemysław Mitkowski ( Poznań), Barbara Małecka (Kraków), Jarosław Blicharz (Tarnów), Tadeusz Zając (Katowice) 30 min
13:40 - 14:30 Lunch 50 min
14:30 - 14:45 Frakcja wyrzutowa LK - czy jedyny parametr w ocenie zagrożenia NZS ? - jak w badaniu ECHO ocenić ryzyko NZS. Jarosław D. Kasprzak (Łódź) 15 min
14:45 - 15:00 Markery biochemiczne - tylko ocena niewydolności serca, czy aż przewidywanie ryzyka NZS ? Beata Wożakowska Kapłon (Kielce) 15 min
15:00 - 15:20 Standardy czy praco- / czaso- chłonna selekcja pacjentów do ICD - - dyskusjaPrzemysław Mitkowski (Poznań), Jan Ruta (Łódź), Artur Filipecki (Katowice) 20 min
15:20 - 15:30 Implantacja ICD zgodnie ze standardami - aspekty ekonomiczne.Piotr Ruciński (Lublin) 10 min
15:30 - 15:45 Przerwa na kawę 15 min
15:45 - 16:00 Badanie EPS przed implantacją ICD ? kiedy i dlaczego ?Mariusz Pytkowski (Warszawa) 15 min
16:00 - 16:40 Kwalifikacja chorych do ICD w poszczególnych Ośrodkach - dyskusja.Przemysław Mitkowski (Poznań), Jacek Lelakowski (Kraków), Andrzej Przybylski (Warszawa) Jarosław Blicharz (Tarnów) 40 min
16:40 - 17:00 Przerwa na kawę 20 min
17:00 - 17:20 Częstoskurcz komorowy - kiedy i dlaczego ablacja ? Franciszek Walczak (Warszawa) 20 min
17:20 - 17:40 Ablacja w leczeniu komorowych zaburzeń rytmu - doświadczenia poszczególnych Ośrodków.Franciszek Walczak (Warszawa), Jacek Kuśnierz (Warszawa), Jacek Bednarek (Kraków) 20 min
17:40 - 18:00 Funkcje ATP w ICD - zasady działania i programowaniaAndreas Kucher (Berlin) 20 min
18:00 - 18:10 Przerwa na kawę 10 min
18:10 - 18:20 Jak programuję funkcje antyarytmiczne (ATP) w ICD ?Jacek Bednarek (Kraków) 10 min
18:20 - 18:40 Skuteczność ATP w przerywaniu VT - doświadczenia własneAleksander Maciąg (Warszawa), Tadeusz Zając (Katowice) 20 min
18:40 - 18:55 Shock Therapy - skuteczna czy niebezpieczna metoda przerywania VT ?Michał Chudzik (Łódź) 15 min
18:55 - 19:00 Przerwa na kawę 5 min
19:00 - 20:00 Troubleshooting - cz I - Elektrody w ICD Andrzej Kutarski (Lublin)Co i dlaczego zmieniam w parametrach stymulacji w ICD ?Krzysztof Oleszczak (Lublin)Błędy w programowaniu - zmiana parametrów "wyczuwania" w ICD - niepotrzebna funkcja, czy niezbędny parametr ? Andrzej Przybylski (Warszawa)Kiedy potrzebujemy pomocy firmy ?Andreas Kucher (Berlin) 20 min10 min15 min15 min
20:00 - 20:20 Dyskusja 20 min
20:30 - 22:30 Nie zapominajmy o profilaktyce NZS - walka ze stresem jako zapobieganie NZSBIESIADA STAROPOLSKA !!!!! 120 min
22:30 - 00:00 Troubleshooting - cz II - Tradycyjne kino nocneUsuwanie elektrod ICD - filmCiekawe zapisy EKG / IEGM 90 min

Piątek, 14 grudnia, 2007
8:30 - 9:30 Troubleshooting - cz III - Nieadekwatne wyładowania w ICD - zasady programowania - wybrane przypadki kliniczneAndreas Kucher (Berlin),Artur Filipecki (Katowice), Przemysław Mitkowski (Poznań), Aleksander Maciąg (Warszawa) 15 min15 min15 min15 mn
9:30 - 9:45 Czy farmakoterapia może ograniczyć ryzyko nieadekwatnych wyładowań i NZS. Jarosław Drożdż (Łódź) 15 min
9:45 - 10:00 Dyskusja 15 min
10:00 - 10:15 Przerwa na kawę 15 min
10:15 - 10:35 Burza elektryczna - definicja, zasady postępowania.Andrzej Przybylski (Warszawa) 20 min
10:35 - 10:45 Próg defibrylacji - aktualne zalecenia firmy.Andreas Kucher (Berlin) 10 min
10:45 - 10:55 Wysoki próg defibrylacji - czy potrzebujemy tylko ICD wysokoenergetycznych ? Andrzej Przybylski (Warszawa) 10 min
10:55 - 11:15 Wysoki próg defibrylacji podczas implantacji - FU pacjentów z nieskuteczną defibrylacją 15J (20J) w czasie implantacji.Tadeusz Zając (Katowice), Aleksander Maciąg (Warszawa), Jacek Bednarek (Kraków). 20 min
11:15 - 11:45 Wysoki próg defibrylacji - dyskusja 30 min
11:45 - 12:00 Zakończenie KonferencjiJan Henryk Goch (Łódź)Andrzej Kutarski (Lublin) 15 min
12:00 - 13:00 Pożegnalny wspólny obiad 60 min

 

Wersja do pobrania>>>

Powrót do góry>>>

  

Zgłoszenia, rezerwacje

Warunki rezerwacji:

Opłata za nocleg: ok. 120 zł
Opłata za obiad: ok. 40 zł
(ceny jeszcze są pertraktowane)

Śniadania: w opłacie hotelowej
Kolacje: Uczestnicy są Naszymi Gośćmi (bez opłaty)

 

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu wygodnego formularz on-line, który, co ważne, nie wymaga posiadania klienta e-mail na komputerze z którego wysyłane jest zgłoszenia. Mamy nadzieję, że użycie formularza on-line ułatwi Państwu rejestrację, zaś nam, Organizatorom, przyniesie korzyść w postaci usprawnienia obsługi.

Fakt otrzymania przez nas KAŻDEGO ZGŁOSZENIA PRZESŁANEGO ZA POMOCĄ FORMULARZA, BĘDZIE POTWIERDZANY DROGĄ E-MAIL. 

UWAGA: Ze względu na brak możliwości weryfikacji adresu e-mail, prosimy o upewnienie się, że podany w zgłoszeniu e-mail jest prawidłowy a skrzynka odbiera pocztę. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o weryfikacje ustawień antyspamowych skrzynki jak i programów antywirusowych. W przypadku problemów z wysłaniem formularza lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: zarzad@ptkardio.lublin.pl

Działanie formularza zweryfikowane dla następujących przeglądarek: 
IE6.0, Mozilla firefox, Netscape Navigator, Opera
pod kontrolą systemów win 9x, 2k, XP
Uwaga, przed wypełnieniem formularza proszę się upewnić że w przeglądarce włączona jest obsługa skryptów Java

Zarejestrowało się 68 osób ! Dalsze rejestracje na listę rezerwową !!!           Zarejestrowało się 68 osób ! Dalsze rejestracje na listę rezerwową !!!           Zarejestrowało się 68 osób ! Dalsze rejestracje na listę rezerwową !!!

Zapraszamy do wypełnienia formularza on-line

 

Powrót do góry>>>

 

Lista uczestników

 
Katarzyna Poniatowska-Fiedosiuk Biała Podlaska
Grzegorz Wróbel Biała Podlaska
Justyna Pawlukianiec Białystok
Beata Małkowska Białystok
Bogdan Galar Białystok
Mirosław Charkiewicz Białystok
Piotr Jakim Białystok
Marcin Gułaj Białystok
Wojciech Jaszczurowski Bielsko- Biała
Grzegorz Dąbrowski Bielsko-Biała
Bartosz Topoliński Bydgoszcz
Tomasz Zając Bydgoszcz
Leszek Popiołek Bydgoszcz
Małgorzata Książek Chełm
Grzegorz Gołębiowski Częstochowa
Rafał Hart Częstochowa
Sławomir Foremny Częstochowa
Jarosław Wójcik Elbląg
Remigiusz Mazur Elbląg
Marek Zieliński Kalisz
Witold Orszulak Katowice
Dagmara Urbańczyk Katowice
Marcin Sadowski Kielce
Barbara Sosnowska-Pasiarska Kielce
Dawid Bąkowski Kielce
Monika Klank-Szafran Kielce
Cezary Kiser Konin
Wojciech Jabłoński Koszalin
Tomasz Grotowski Kowanówko
Rafał Depukat Kraków
Andrzej Ząbek Kraków
Ewa Wieteska Kraków
Andrzej Maziarz Kraków
Anna Kostecka Kraków
Artur Rams Kraków
Stanisława Rams Kraków
Maria Jernalczyk Kraków
Dorota Broż-Graba Kraków
Elżbieta Nowak Kraków
Eugenia Górapowska Kraków
Elżbieta Martyka Kraków
Marcin Szegłowski Kraków
Karol Turkiewicz Lubin
Krzysztof Kaczmarek Łódź
Paweł Kubiński Łódź
Robert Kowalski Łódź
Andrzej Oszczygieł Łódź
Sławomir Oszczygiel Łódź
Bożena Urbanek Łódź
Łukasz Kiciński Łódź
Przemysław Gworys Łódź
Adam Ciesielski Nowa Sól
Tomasz pawlik Opole
Agnieszka Wojdyła Opole
Grzegorz Hordyński Opole
Sylwia Banaszak Pionki
Mateusz Bryl Poznań
Leszek Wolniewicz Pruszków
Jarosław Kosior Radom
Ewa/piotr Burchard/ Panin Radom
Aneta Dudek Rzeszów
Marcin Kostkiewicz Rzeszów
Konrad Dudek Rzeszów
Hanna Wilk Siedlce
Mariusz Nowakowski Słupsk
Krzysztof Kubacki Słupsk
Jacek Karasiński Tarnów
Krzysztof Młynarczyk Tarnów
Stanislav Folwarczny Třinec
Przemysław Stolarz Warszawa
Bogdan Lech Warszawa
Ewa Makowska Warszawa
Sebastian Przychodzeń Warszawa
Rafał Supryn Warszawa
Karol Makowski Warszawa
Tomasz Saniewski Warszawa
Włodzimierz Mojkowski Warszawa
Sebastian Przychodzeń Warszawa
aleksandra czepiel Warszawa
Ewa Mroczek Wrocław
Małgorzata Poręba Wrocław
Daria Cisło Wrocław
Agata Kaczmarzyk-Radka Wrocław
Marek Śledziona Wrocław
Mateusz Kuśmierz Wrocław
Jarosław Janc Wrocław
Krzysztof Szczurek-Katański Zabrze
Jacek Dudek Zamość
Tomasz Szymczyk Zamość
 
Powrót do góry>>>